Výdavky

Výdavky šk. rok 2016/2017 
PREDMET SUMA
Výdavky na vybavenie školy+poplatky za súťaže 12 714,44 €
Učebné pomôcky 609,00 €
DHIM (dataprojektory, prehravace, prisl.k tabuliam) 6 735,04 €
Audiotechnika /prehrávače/ 434,50 €
materiálne vybavenie školy - pingpong (99,08)+hádzaná (180) 279,08 €
poplatok+test za Komparo (4.roč,6.roč,T-8,T-9) 1 683,00 €
poplatok za Matboj 60,00 €
poplatok Matematický klokan 184,00 €
prenájom sály - školský film 321,12 €
prenájom sály - akadémia 513,00 €
odmeny súťaže, knihy, iné odmeny 1 401,70 €
divadelné predstavenie - I.stupeň 494,00 €
Výdavky Veternicova 18 831,62 €
Video-audio telefón - Veternicova 1 550,56 €
materiálne vybavenie školy - tabule V20 2 440,00 €
materiálne vybavenie školy - lavice V20 4 370,02 €
herný prvok Veternicova (objednaný, výdavok v zmysle cenovej ponuky) 10 471,04 €
Výdavky na akcie organizované RZ 3 976,93 €
MDD  1 000,00 €
školský letný tábor 2016 1 374,50 €
F-Time 1 402,43 €
ples gymnazistov 200,00 €
Investičné výdavky RZ 11 493,12 €
zmena priestorov náraďovne na fitness - Karloveská 4 459,54 €
Františkova záhrada - schody sedenie 2 287,80 €
schodisko - linoleum - Karloveská 4 745,78 €
Prevádzkové výdavky (poplatky, SW, notár,..) 308,63 €
poplatky banka do 30082017 185,66 €
poplatky - notár, právne, správne 81,26 €
poštovné 13,15 €
SW účtovný 28,56 €
Iné výdavky 7 581,40 €
ustajnenie do 30082017 982,00 €
posedenie na Deň učiteľov 650,00 €
brigády 1 262,54 €
sadenice mob záhrady 186,86 €
poukážky Tesco 4 500,00 €
SPOLU 54 906,14 €
   
Sociálny a štipendijný fond  
Štipendiá 2016/17 900,00 €
Sociálny fond v zmysle žiadosti 903,00 €
SPOLU 1 803,00 €

Súbory na stiahnutie

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro