Vitajte v škole

03.09.2018

Začiatok dobrý – všetko dobré

Prvý školský deň je nesmierne dôležitý. Pozornosť celej rodiny sa sústreďuje na dieťa, čo je pre neho na jednej strane príjemné, no opakované zdôrazňovanie toho, aký je to významný deň, môže byť tiež stresujúce. Na prvý školský deň sa vopred spoločne pripravte: pomôžte dieťaťu pripraviť si v predvečer šaty, školskú tašku (prvý deň ju ešte nebude potrebovať, ale na tento okamih sa obyčajne veľmi teší). Porozprávajte mu, ako ten deň bude prebiehať. Už od prvého školského dňa je dobré zvykať si na to, že do školy sa chodí načas. Ak ešte nemáte vyskúšané, ako dlho trvá cesta z domu, môžete si to stopnúť hoci deň vopred a nechať si ešte malú časovú rezervu. Dieťa, ktoré do školy mešká, sa cíti obyčajne neisto, lebo všetky zraky v triede sa upierajú naň a táto situácia mu je nepríjemná.

V prvý deň sa deti do školy tešia – je to pre ne nový zážitok a dáva im pocit dôležitosti, veď už nie sú malí škôlkari, ale veľkí školáci! Niekedy však po pár dňoch príde smútok a plač. Je to pochopiteľné, lebo to, čo poznali, už neplatí a treba sa prispôsobiť úplne novému poriadku. Deti, ktoré si sadajú do lavice spoločne s kamarátmi to majú ľahšie. Známe tváre im v neznámom prostredí dodajú istotu. Ak má vaše dieťa obavy, môžete sa dohodnúť s nejakým kamarátom a jeho rodičmi a ísť ráno do školy spoločne.

Mnohé deti majú v škole problémy ani nie preto, že by nezvládali učivo 1. ročníka, ale preto, že sa nevedia prispôsobiť. V novom prostredí je veľmi dôležité, aby dieťa vedelo komunikovať s pani učiteľkou aj so spolužiakmi, aby dokázalo jasne formulovať svoje otázky a vyjadriť svoje pocity a potreby (Môžem ísť na záchod? Som smädný. Môžem sa napiť?).

Od detí budeme očakávať, aby dospelým osobám vykali a oslovovali ich: pani učiteľka, pani vychovávateľka, pán riaditeľ, pani vrátnička, pán školník... Pomôže preto, ak deti s týmito osloveniami oboznámite už doma.

Pani učiteľka a pani vychovávateľka – druhé mamy

Rodičia prváčikov sa často dostávajú do situácie, že sa s nimi dieťa háda, lebo „to povedala pani učiteľka“ a čo povie ona, to platí. Pani učiteľka je pre prváčika nesmierne dôležitou osobou. Aj keby ste mali výhrady, nie je dobré kritizovať ju pred dieťaťom, taký postoj dieťaťu neprospieva (a tento zvyk je dobre podržať si počas celej školskej dochádzky). Naopak, podporujte vzťah medzi dieťaťom a učiteľkou a posilňujte v dieťati dôveru, že na svoju učiteľku sa môže kedykoľvek obrátiť. Považujeme za dôležité, aby ste ako rodičia boli s pedagógmi v pravidelnom kontakte. Nikto z nás nie je neomylný, preto v prípade potreby odporúčame otvorene komunikovať o prípadných nedorozumeniach či rozdielnych dojmoch medzi štyrmi očami – rodič a pedagóg.

Prvý deň a proces adaptácie

Vyučovanie na Veternicovej 20 sa začína vždy o 8:15 hod. Je dôležité, aby dieťa prichádzalo do budovy školy najneskôr o 8:05, aby malo čas zvítať sa so spolužiakmi a pripraviť sa na vyučovanie.

Prvý deň školy, 3. septembra 2018, začneme sv. omšou o 8:30 v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Po jej skončení prejdeme spoločne do budovy školy. Deti pôjdu s triednou pani učiteľkou do svojej triedy, kde sa zoznámia a povedia si základné informácie. V tom čase rodičia dostanú dôležité informácie v jedálni. Potom deti prevezme p. vychovávateľka na prehliadku školy a v triedach sa s triednymi učiteľkami stretnú rodičia.

Od druhého dňa sa začína riadne vyučovanie. Okrem toho sa budú deti navzájom spoznávať a učiť sa dodržiavať pravidlá školy aj triedy. Je možné, že už po niekoľkých dňoch triedna učiteľka deti rozsadí a zasadací poriadok bude meniť aj v priebehu roka. Jej cieľom je, aby deti mali možnosť čo najlepšie sa spoznať.

Každé dieťa bude mať v triede úložný box na pomôcky a zakladač na zošity, ktoré netreba nosiť domov denne. Zoznam pomôcok pre 1. ročník je zverejnený na stránke školy. Prosíme vás, prineste ich najneskôr do konca prvého týždňa do školy, aby sa deti cítili pripravené a mohli sa spokojne zapojiť do práce.

Prechod do školy môže byť náročný proces pre deti aj vás – rodičov. Deti sa musia naučiť ticho sedieť a pracovať, sústrediť sa, vedieť vydržať a podriaďovať sa pravidlám. Zo začiatku preto pracujeme v kratších blokoch a často si budeme robiť prestávky. Doma sa budete musieť popasovať s dodržiavaním pravidelného režimu, príchodmi načas a s robením domácich úloh. Môže sa stať, že vaše dieťa bude výraznejšie reagovať na tieto zmeny. Môže byť unavenejšie, plačlivejšie alebo podráždenejšie, v škole – alebo naopak prekvapivo doma – sa môže začať správať inak, než ste zvyknutí. Sú to prirodzené a pochopiteľné prejavy, a mali by odznieť najneskôr v priebehu pár týždňov. Pokiaľ by pretrvávali neprimerane dlho, odporúčame vám vyhľadať radu odborníkov. Na našej škole pracuje školská psychologička a školská špeciálna pedagogička.

Čo čaká prváka?

 • zmena prostredia
 • spoznávanie nových učiteľov a vychovávateľov
 • strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, ísť na toaletu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa, ak mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať...)
 • odlúčenie od kamarátov, ktorí nenastúpili do tej istej základnej školy
 • nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh)
 • zmena denného režimu (strata času na oddych – poobedný spánok)
 • prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.)
 • zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky...)
 • sústrediť sa na jeden vyučovací predmet 45 minút
 • hodnotenie výkonov, na ktoré nemuselo byť dieťa zvyknuté
 • naučiť sa byť sebestačné, organizovať si samo čas (cez prestávku zjesť desiatu, pripraviť si pomôcky)

Čo odporúčame rodičom?

 • povzbudzujte dieťa, poukazujte na kladné stránky osobnosti dieťaťa, na to, čo už zvládlo a dokázalo
 • buďte trpezliví; dieťaťu môžu ísť prvé dni domáce úlohy veľmi ťažko, nedokáže sústredene obsedieť, veď celý deň sedelo v škole a muselo byť pozorné
 • pozitívne motivujte, vyzdvihujte dobré veci, napríklad čo všetko sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov, bude mať určité výhody a pod.
 • rozprávajte sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, prípadne nepáčilo; je dôležité, aby dieťa vo vás cítilo oporu, aby vedelo, že nech by malo akýkoľvek problém, môže sa na vás obrátiť a že na nové, teraz pre neho ťažké povinnosti, nie je úplne samo
 • v prípade, že dieťa začne prejavovať strach chodiť do školy, skúste hneď skúmať, v čom je problém a čoho sa bojí; príčinou nemusí byť hneď závažný problém (šikanovanie), ale môže ísť o nedorozumenie alebo iný menší problém, ktorý je možné vyriešiť chápavým rozhovorom s dieťaťom alebo triednym učiteľom
 • nehovorte nahlas o svojich obavách a negatívnych skúsenostiach so školou, nespomínajte obmedzovania a tresty (výhražné vyjadrenia typu Však počkaj, v škole ťa už naučia!)
 • doprajte dieťaťu aj čas na hru a oddych
 • dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto mu vysvetlite, že i napriek povinnostiam, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní; nie je vhodné, aby ste dieťa, ktorému domáce úlohy zaberú veľa času, hneď po ich napísaní poslali do postele bez chvíle na vlastné aktivity, fantáziu, odreagovanie a hru
 • nájdite si čas na spoločnú aktivitu s dieťaťom (vychádzky, šport a pod.)
 • nebojte sa prípadného psychologického vyšetrenia, môže dieťaťu len pomôcť
 • múdro investujte svoju energiu: dieťaťu omnoho viac prospeje, keď mu prekážky pomôžete prekonať, než keď mu ich budete úzkostlivo odstraňovať z cesty

Ako dieťa motivovať doma?

Prváčik môže dostať doma určité privilégiá. Môžu to byť nejaké výsady, ktoré nemal, kým ešte chodil do škôlky. Takto vidí, že mu nepribudli len povinnosti, ale aj určité výhody. Napríklad mu dovoľte chodiť spať o trochu neskôr alebo byť vonku trošku dlhšie. Alebo mu dovoľte robiť samostatne niečo, čo doteraz sám nerobil. Zamerajte sa na to, v čom sa dieťaťu darí a v tejto oblasti ho povzbudzujte. Ak má v niečom problémy, povedzte mu, že každý človek občas niečo pokazí a v niečom sa mu nedarí. Ukážte mu to na vlastnom príklade alebo na príklade súrodencov, aby videlo, že nejaké zlyhania v živote sú úplne normálne. A hlavne ukazujte svojmu prváčikovi, na čo všetko je škola dobrá a užitočná. Víkendy a popoludnia, keď príde zo školy, mu spríjemnite tým, čo má rado.

Čo robiť, ak nastanú problémy s adaptáciou na školu?

Aj keď sa deti na školu tešia a sú motivované učiť sa, niektoré si nezvyknú hneď. Problém je len v tom, že si nevedia úplne predstaviť, čo ich vlastne čaká – že budú musieť ticho a sústredene sedieť, plniť si povinnosti, vynakladať úsilie, prekonávať sa. Rodičia aj učitelia by si mali uvedomiť, že privyknúť si chvíľu trvá – adaptačný proces prebieha 6 týždňov až 3 mesiace. U prváčika sa môžu objaviť rôzne telesné či psychické problémy, napríklad bolesti bruška, hlavy, teplota, zvracanie... Môže sa začať správať roztržito, začať zabúdať, byť plačlivé. K dieťaťu pristupujte chápavo, ale nenechajte sa hneď ovplyvniť. Nenechávajte ho doma, ak to nie je skutočne nevyhnutné. Takéto prejavy sú reakciou na zvýšenú záťaž a väčšinou prejdú samé od seba spolu s tým, ako si dieťa začne na školu zvykať. Ak by však problémy pretrvávali aj v októbri a v novembri, situáciu je potrebné riešiť.

Aký režim odporúčame v domácom prostredí prváka?

Nástupom dieťaťa do školy je potrebné upraviť aj režim rodiny. Dôležitý je čas večerného ukladania na spánok, rovnako aj pravidelný čas ranného vstávania. Vyvarujte sa častej chyby rodičov, keď chcú nechať dieťa trošku si pospať, a to potom nestíha v pokoji sa naraňajkovať a odísť z domu. Rovnako nedovoľte, aby pred spánkom hralo počítačové hry či dlho pozeralo filmy. Pred zaspávaním dieťa potrebuje počuť a cítiť, že ten deň mal zmysel, že bolo šikovné, že ste naň hrdí, že sa s ním tešíte a že spolu všetko zvládnete.

Popoludňajšie aktivity nevyberajte len podľa toho, čo sa dieťaťu zíde, ale skôr podľa toho, čo ho baví, kde sa uvoľní a zrelaxuje. Akákoľvek športová aktivita by mala byť povinná pre každého školáka. A najlepšie na čerstvom vzduchu.

Rodič a učiteľ – majú spolu komunikovať? A ako?

Komunikácia medzi školou a rodičmi je veľmi dôležitá. Ak spolupracuje rodič s učiteľkou aj vychovávateľkou, má to pozitívny vplyv na dieťa, jeho výsledky aj na atmosféru na vyučovaní.

Rodičia, poznáte svoje dieťa najlepšie. Verte však, že vo väčšine prípadov sa v škole, v kolektíve detí a v kontexte výučby, deti správajú inak ako v domácom prostredí. Niekedy až prekvapivo odlišne. Je užitočné včas komunikovať s učiteľkou – keď vďaka vám lepšie porozumie vášmu dieťaťu, dokáže mu pomôcť adaptovať sa a začleniť sa do výučby aj kolektívu.

Ak v priebehu roka budete mať otázky alebo pochybnosti o napredovaní vášho dieťaťa, neváhajte kontaktovať triednu učiteľku, vychovávateľku či odborných pracovníkov školy. Ak sa však vaše dieťa v škole nebude cítiť šťastne alebo bezpečne, dajte nám to prosím vedieť, aby sme to mohli spoločne čo najskôr začať riešiť. Pre rýchle a vecné informácie uprednostňujeme mailovú komunikáciu, raz týždenne majú pedagógovia vyhradenú hodinu na osobné konzultácie.

Už od prvého týždňa budú deti denne (s výnimkou stredy) dostávať domáce úlohy. Je dôležité, aby ste ich robili spolu s deťmi a aby ste ich vždy skontrolovali. Rovnako je dôležité, aby ste deti naučili udržiavať si poriadok v školskej taške a peračníku. A to denne. Nie robiť to za nich, ale s nimi, a učiť ich preberať za to zodpovednosť.

Veľa informácií sa dočítate na stránkach školy www.svfrantisek.sk. Okrem toho využívame portál www.svfrantisek.edupage.org, kde nájdete o. i. elektronickú žiacku knižku (IŽK), dochádzku, rozvrh a domáce úlohy. Prístup a heslo dostanete v priebehu prvých 2 týždňov.

Niekoľkokrát do roka bude triedne rodičovské združenie (používame označenie TARZ – triedny aktív rodičovského združenia) a po ňom osobné konzultácie pre záujemcov. Termíny sú obvykle stanovené vopred. Ako rodičia si zvolíte svojho zástupcu do Rady rodičov školy, ktorý bude koordinovať potrebné záležitosti a sprostredkovávať informácie z občianskeho združenia rodičov školy.

Aké informácie sú pre učiteľa dôležité?

Prosíme vás, informujte triednu učiteľku, ak riešite rodinné problémy, ktoré môžu vplývať na vaše dieťa, ako je rozvod, smrť rodinného príslušníka, narodenie súrodenca, smrť domáceho zvieratka, presťahovanie...

Triedna učiteľka tiež privíta, keď ju budete priebežne informovať, čo považujete za silné a slabé stránky vášho dieťaťa, či má rado šport, alebo nemá rado kreslenie, ťažko si pamätá básničky, ťažko zvláda kritiku, potrebuje neustále ubezpečovať, že robí dobre, dokáže sa len veľmi málo sústrediť a podobne. Ak by ste mali podozrenie, že má dieťa z niekoho v škole strach alebo mu niekto pravidelne ubližuje, je veľmi dôležité o tom informovať učiteľku.

Ako sa staráme o bezpečnosť detí v škole?

Každé dieťa dostane elektronický čip na zaznamenanie príchodu a odchodu. Prosíme vás, vezmite na vedomie, že voľný pohyb osôb po budove školy nie je povolený. Pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa zotrvajte vo vyhradenom priestore vestibulu. Výnimkou sú prvé dni, no hneď od začiatku sa snažíme podporovať u detí samostatnosť. Počítajte s tým, že po 2 týždňoch už nebudete môcť deti odprevádzať do triedy ani do šatne. Ak by s tým vaše dieťa malo neprekonateľné ťažkosti, spoločne pohľadáme vhodný spôsob.

Kde sa deti prezúvajú?

Každá trieda má svoju šatňu s lavičkami a háčikmi na zavesenie. Deti sa tam vyzliekajú, prezúvajú a nechávajú si tam aj cvičebný úbor. Zaobstarajte dieťaťu bezpečné, pohodlné, ľahko obúvateľné a zdravotne vyhovujúce prezuvky, najlepšie so svetlou podrážkou. Šľapky ako prezuvky nie sú vhodné. Oblečenie voľte primerane teplé a pohodlné. Ak počasie nebude vyslovene nepriaznivé, každý deň pôjdeme von. Je nutné, aby sa dieťa vedelo samo obuť a prezliecť, aby malo funkčné zipsy, gombíky, pracky. Prístup do šatne budete mať len počas prvých dvoch týždňov, prosíme vás, rešpektujte to. Deti sa potrebujú, a vo väčšine prípadov aj chcú učiť samostatnosti, tak im to dovoľme.

Ako prebieha stravovanie na škole?

Deti si nosia vlastnú desiatu, najlepšie v plastovej krabičke, aby sa dieťaťu nezamotala do školských pomôcok. Vhodné je malé ovocie, ktoré nie je veľmi mäkké, pečivo s tým, čo má dieťa rado (maslo, šunka, paprika, syr...). Nezabudnite na fľašu s pitím, odporúčame čistú vodu, v chladných dňoch čaj. Desiatu deti jedia v triede počas desiatovej prestávky, k čomu ich pani učiteľka vyzve.

Obedy sa podávajú v budove školy v školskej jedálni. Vedúcou školskej jedálne je p. Zelísková – t.č. 0905/288135. Platbu za stravné na september treba uhradiť do 29.8., bližšie informácie nájdete na stránke školy v záložke O škole/Školská jedáleň.

Školský klub detí (ŠKD) – ako funguje?

Otvorenie budovy školy a tým samotného ŠKD je 6:30. Do rannej služby deti prichádzajú v čase od 6:30 do 7:55. Rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa cez zvonček na vrátnici – ŠKD. O 7:55 deti z rannej služby odchádzajú do tried. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, záujmovú činnosť uvedie rodič v žiadosti o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke v ŠKD oznamuje rodič vždy písomnou formou vychovávateľke. Dieťa si rodič môže vyzdvihnúť z ŠKD osobne hneď po naobedovaní alebo podľa potreby. Do 14:00 sa deti zdržiavajú vo svojich oddeleniach spolu so svojou vychovávateľkou. Rodičia zvonia na svoje oddelenie. Od 14:00 do 15:00 sú jednotlivé oddelenia ŠKD vonku v areáli školy. Rodičia si preberajú deti priamo od vychovávateľky. V prípade opustenia areálu školy (návšteva výstavy, knižnice, vychádzka, návšteva kultúrneho podujatia, sezónnych aktivít v blízkom okolí – turistika, sánkovanie...) – oznámi túto aktivitu vychovávateľka písomnou formou rodičom tri dni vopred a prostredníctvom návratky si vyžiada písomný súhlas rodičov. Od 15:00 do 16:00 sú deti opäť vo svojich oddeleniach. Rodičia zvonia na svoje oddelenie. O 16:00 hod deti odchádzajú zo svojho oddelenia a prechádzajú do záverečnej služby. Tento presun deťom chvíľu trvá, preto s tým prosím počítajte. Záverečná služba je od 16:00 do 18:00, rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa cez zvonček ŠKD.

Komu sú určené spoločné sv. omše?

Každý týždeň (spravidla v utorok) budeme vyučovanie začínať spoločnými sv. omšami v telocvični školy, na ktoré ste srdečne pozvaní. Rešpektujte pritom prosím, že žiaci sedia počas omše rozdelení podľa svojich tried a pre rodičov, príp. pre ich mladších súrodencov, je vyhradené miesto vzadu. Naši najmladší žiaci sa nechajú ľahko vyrušiť, preto prosím zvážte svoju prítomnosť s predškolským súrodencom, ktorý by bol hlučnejší – v takom prípade odporúčame dočasne sa vzdialiť na chodbu pred telocvičňou.

Školské úspechy a neúspechy – aký k nim zaujať postoj?

Pre každého rodiča je dôležité, aby sa jeho dieťaťu darilo. Dôležité je pritom prispôsobiť svoje požiadavky tak, aby ich dieťa bolo schopné zvládnuť. Nemajte prehnané nároky a očakávania. Venujte sa spoločne príprave na vyučovanie, plánujte spolu s dieťaťom jeho individuálne aj rodinné aktivity – predídete tak ťažkostiam s učením. Vašou úlohou ako rodičov je pomáhať deťom zbaviť sa negatívnych myšlienok, že niečo nedokážu, podporovať ich sebadôveru, naučiť ich odpočívať a relaxovať. Najlepším pomocníkom v boji proti stresu sú pohyb, šport a postoj, pri ktorom berieme udalosti s nadhľadom, odľahčením a humorom. Dajte svojmu dieťaťu najavo, že sa na vás môže s čímkoľvek obrátiť. Niekedy pomôže už len vedomie, že nám má kto poradiť a pomôcť, keď to budeme potrebovať.

Napokon, na nič, čím v živote prechádzame, nie sme nikdy sami – Pán Boh je našim Otcom a nič sa nestane bez Jeho vedomia. On svoje deti nikdy neopúšťa, naopak, počíta s nimi a chystá im nebeské kráľovstvo. Na nás je otvoriť si srdce, ducha aj myseľ, aby sme vedeli prijať Jeho Pokoj a Dobro. Pre radosť, ktorá nemá hraníc.

Milí rodičia, milé deti,
je tu koniec prázdnin a začiatok nového školského roka.

My, zamestnanci Spojenej školy sv. Františka, sa tešíme sa na spoločne strávený čas, ktorý nás čaká. Veríme, že ho využijeme k vzájomnému rastu v láske a múdrosti.

Eva Poláková, školská psychologička

Zopár kontaktov

Riaditeľ školy Mgr. Ján Horecký riaditel@svfrantisek.sk
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň PaedDr. Ingrid Alfoldyová PhD. alfoldyova.ingrid@svfrantisek.sk
Vedúca ŠKD Viera Dvorťáková dvorcakova.viera@svfrantisek.sk
Špeciálna pedagogička PaedDr. Viktória Kuricová kuricova.viktoria@svfrantisek.sk
Školská psychologička Mgr. Eva Políková polakova.eva@svfrantisek.sk
Triedna učiteľka 1.A Mgr. Mária Bačeková bacekova.maria@svfrantisek.sk
Triedna učiteľka 1.B Mgr. Martina Sedláková sedlakova.martina@svfrantisek.sk
Triedna učiteľka 1.C Mgr. Katarína Pavlíková pavlikova.katarina@svfrantisek.sk

 


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro