Úspechy našej školy

8. ročník - Komparo 2019

Testovanie žiakov v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy. 8. ročník

9. ročník - Komparo 2019

Testovanie žiakov v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy. 9. ročník

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro