Učitelia

Karloveská 32

Andrášová Monika

TU

Nováková Pavlína

TU

Straková Alžbeta

PK, TU, DEJ

Lúčna Dagmar

TU, INF, MAT

Murčo Samuel

TU, SJL, DEJ

Vašková Margaréta

TU, ANJ, THD

Jenčová Alexandra

TU, ANJ

Dydňanská Jana

TU, OBN, TSV

Prepilková Miroslava

TU, ANJ

Kapitulčinová Mária

TU, MAT, INF

Pavelčáková Petra

PK, TU, SJL

Čerňanská Monika

TU, ANJ, MAT

Hodosyová Martina

TU, MAT, FYZ

Murcková Ivana

TU, SLJ, DEJ

Huntata Miroslav

PK, TU, TSV

Klieštiková Martina

TU, BIO, GEG, THD

Spačilová Zuzana

TU, ANJ

Čižnárová Soňa

PK, TU, MAT, GEG

Radičová Mária

PK, TU, SLJ

Babinská Katarína

PK, TU, BIO, CHE

Adamová Mária

MAT, CHE

Alexovičová Viktória

GEG, DEJ, ŠKD 4.B

Baláž Ivan

správca šp. zariadení

Ďurinová Soňa

ZRŠ II.st., PK, KNB

Ertlová Jana

ZRŠ G., FYZ, INF

Gorelová Henrieta

NEJ

Grichová Mária

ŠKD 3.B, KNB

Heczei Marek

KNB

Horecký Ján

RŠ, SEM

Ivančíková Veronika

KNB

Kmeťová Lenka

asistent učiteľa

Krčmáriková Bohumila

ŠKD 4.A

Kretiková Anna

zastupujúca učiteľka

Kuricová Viktória

špec. pedagóg, ŠKD 2.D

Lehocká Daniela

PK, FYZ, INF

Lenčová Iveta

tajomníčka školy, HUV

Lesňáková Lenka

VYV

sr. Luptáková Klaudia

NEJ

Molčányiová Andrea

PK, ANJ

Neupauer František

SPS

P. Cár Jaroslav

KNB

P. Gallik Peter

duchovný správca, KNB

P. Kollár Martin

KNB

P. Súkeník Jozef

KNB

Poláková Eva

šk. psychológ, vých. por.

Povodová Monika

UKL

Sheparnev Vladimír

TSV

Šutá Viera

KNB

Vasilová Zuzana

MAT, CHE

Záhradníková Lýdia

NEJ

Veternicova 20

Bačeková Mária

TU

Sedláková Martina

TU

Pavlíková Katarína

TU

Mokry Fabiola

TU, MZ, ANJ

Mestická Hana

TU

Skuhrová Dana

TU

Drelová Mária

TU

Šníderová Lenka

TU, MZ

Jurovčíková Andrea

TU

Alföldyová Ingrid

TU, ZRŠ I. st.

Surmanová Irena

TU

Bojkovská Katarína

ŠKD 2.B

Chmelíková Dana

ŠKD 3.D

Dvorčáková Viera

ŠKD 1.B

Grichová Mária

ŠKD 3.B, KNB

Horná Eva

ŠKD 2.C

Horniaková Dominika

ŠKD 1.C

Kadnárová Petra

 

Kiškováčová Katarína

ŠKD 3.C

Kuricová Viktória

špec. pedagóg, ŠKD 2.D

Miglierini Jana

MZ ŠKD, ŠKD 2.A

Nováková Mária

ŠKD 1.A

Párnická Františka

ŠKD 3.A

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro