Účelové cvičenie

09.09.2018

Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia. Po nácviku evakuácie sa presunuli do Líščieho údolia, kde overovali voje schopnosti i zručnosti na teoretických, ako aj praktických stanovištiach. Žiaci si vyskúšali napríklad strielaľbu z luku a vzduchovky, orientačný beh, hod granátom, zdravotnú prípravu a prenos zraneného, beh cez prekážy. Svoje vedomosti si preverovali v tematických celkoch Orchrana človeka a prírody, Riešenie mimoriadnych udalostí a Orientácia v prírode. Za každú absolvovanú úlohu získavali body. Víťazi v jednotlivých ročníkoch sú:

5. ročník: Krištov Medveczky, Veronika Tekerová, Filip Eliáš

6. ročník: Jozef Chorvát, Martin Medlen, Filip Gunár, Šimon Oswald, Matej Štepanovský

7. ročník: Soňa Siváková, Tatiana Lapošová, Veronika Krúžeková, Tanya Oatovská

8. ročník: Daniel Gunár, Dávid Drobný, David Turoň, Šimon Karas

Víťazom GRATULUJEME!

Taktiež ďakujeme všetkým žiakom 9. ročníka, ktorí pomáhali pri zabezpečení celého účelového cvičenia.

Galéria 16 obrázkov


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro