ŠKD

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o prevádzke školského klubu detí na tento školský rok 2018/2019. Prevádzková zmena v činnosti ŠKD nastala na Karloveskej 32.

Pracovisko: Karloveská 32

Ranná služba: NEBUDE
Výchovno-vzdelávacia činnosť: po skončení vyučovania – 16,00 hod
Záverečná služba: 16,00 – 17,00 hod


Pracovisko: Veternicova 20

Ranná služba: 6,30 – 8,15 hod
Výchovno-vzdelávacia činnosť: po skončení vyučovania – 16,00 hod
Záverečná služba: 16,00 – 18,00 hod


Viera Dvorčáková, vedúca ŠKD

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro