Rodičovská rada

Jana Šestáková

Kamila Dudášova

Andrej Burianek

Miroslava Petríčková

Mária Drábeková

Ján Krajčík

Barbora Ondrášiková

Iveta Bartovičová

Michaela Moyzesová

Ladislav Ďuk

Monika Vaneková

Emília Bačíková

Ladislav Vargončík

Alexandra Húsková

Soňa Citovická

Andrej Gunár

Beáta Bialončíková

Zuzana Nováková

Želmíra Hromkovičová

Renáta Ocilková

Mark Mokrý

Jana Nagyová

Mária Jančíková

Stanislav Horný

Magdaléna Polačková

Hana Zemanová

Agáta Šoralová

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro