Púť žiakov katolíckych škôl do Šaštína.

03.10.2018

21. septembra sa všetky tri piatacke triedy zúčastnili na v poradí už piatom ročníku Púte žiakov a pedagógov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Šaštíne. 

Svätú omšu celebroval otec arcibiskup Zvolenský spolu s ďalšími kňazmi. Mnohí sme boli v našej národnej svätyni prvýkrát a sme vďační za možnosť stretnúť sa so zástupcami iných škôl pri spoločnom slávení sv. omše. 

Ďakujeme za pozvanie a už teraz sa môžu tešiť aj budúcoroční piataci.

A. Straková

Fotografie na stiahnutie na tomto odkaze: https://svfrantisek.sk/storage/uploads/diecezna-put-deti-sastin.zip

Galéria 5 obrázkov


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro