Aktuality

Mladí záchranári

15. 11 2018

S krúžkom Mladí záchranári sme navštívili sídlo Červeného kríža v Bratislave. Cieľom tejto návštevy bolo prakticky si vyskúšať dýchanie z úst do úst a masáž srdca, čiže KPR a heimlichov manéver, ktorý používame pri dusení sa cudzím predmetom.

6.11.2018 študenti 1.-3.G mali možnosť  vidieť divadelné predstavenie Pygmalion v anglickom jazyku.

Festival slobody

07. 11 2018

Festival slobody je podujatie, ktoré organizuje ÚPN a my sa snažme každoročne aspoň  časť programu navštíviť  so študentmi gymnázia. Seminaristi z dejepisu a tretiaci gymnazisti mali možnosť 7. 11. 2018 byť na premietaní dokumentárneho filmu Spýtaj sa vašich: 68, ktorý cez osobné svedectvá predstavuje 21. august 1968.

Vo štvrtok pred jesennými prázdninami sme zažili zaujímavú hodinu VUM (Výchova umením). Chystali sme sa na výstavu, no na naše veľké prekvapenie nás nečakala miestnosť plná obrazov.

22. októbra 2018 sa žiaci deviatych ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Išlo o vyučovanie mimo triedu v rámci navýšeného počtu hodín dejepisu pre deviatakov.

Olympiáda zo SJL

06. 11 2018

V dňoch 17. a 19.októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov z 8. a 9.ročníka. 

V dňoch 30.9. – 2.10.2018 sme sa zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Tento výlet nám bol odmenou za napísanie práce o kulakovi Jozefovi Sádovskom, ktorý zostal aj napriek mnohým skúškam verný ľudským hodnotám.

Deň jablka 2018

02. 11 2018

Na našej škole sme 21.10. zažili jablkové hodovanie. Žiaci mali za úlohu priniesť do školy rôzne jablká ale aj jablkové dobroty. Porota mala naozaj ťažké rozhodovanie.

Noc v škole

02. 11 2018

V piatok 5. októbra podvečer bolo pred našou školou rušno. Siedmakov čakala noc, ktorú nestrávili ako obvykle doma v teplej a mäkkej posteli, ale v škole v spacáku. 

Prvý deň duchovnej obnovy žiakov prebiehal 9.10.2018 na elokovanom pracovisku  Veternicova 20.

Ahoj! Krúžok KAPELA sa rozbehol - hráme a spievame, ale stále je možnosť sa k nám pridať! Hľadáme predovšetkým perkusionistu/bubeníka, ale aj spevákov a svoje miesto si nájde aj gitarista.

Duchovná obnova žiakov na 2. stupni ZŠ sa uskutočnila 10.10.2018.  Ku skutočnému otvoreniu sa Bohu a ochote načúvať mu nás vyzval pri spoločnej sv.omši otec biskup J. Haľko. 

Jesenné tvorenie

19. 10 2018

Ku krásam jesene patria i nádherne sfarbené a tvarované tekvičky. Malí prváčikovia sa rozhodli, že si z nich vytvoria mestečko Tekvičkovo.

V piatok /5.10.2018/ sa na Partizánksej lúke konalo okresné kolo (BA IV) v cezpoľnom behu. Súťaže sa úspešne zúčastnili aj žiaci a žiačky našej školy.

Maturanti z chémie, budúci to lekári, vedci či technici ☺, dostali jedinečnú príležitosť vyskúšať si prácu vo vysokoškolskom laboratóriu. Našu školu nezahanbili -pracovali so záujmom a usilovne. 

Ako je zvykom, aj tento rok sme sa my, štvrtáci, zúčastnili duchovnej obnovy v talianskom Assisi. Bolo pre nás veľkým zážitkom stráviť týždeň v tomto krásnom stredovekom mestečku a prechádzať sa ulicami, po ktorých pred osemsto rokmi kráčal sv. František, patrón našej školy. 

Prvého októbra žiaci 5.C navštívili Národnú radu Slovenskej republiky a pripomenuli si tak 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady, ktorej prvým predsedom bol Jozef Miloslav Hurban.

Rodičovský klub

03. 10 2018

Stretnutia školskej psychologičky Evy Polákovej s rodičmi. Posledný pondelok v mesiaci. Knižnica V-20! 15:00 - 17:00

21. septembra sa všetky tri piatacke triedy zúčastnili na v poradí už piatom ročníku Púte žiakov a pedagógov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Šaštíne.

Výsledkov: 1 - 20 z 28

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro