• Svätý Otec František

    16.11.2018

    Niektorí si myslia, že je lepšie vyhasiť vášnivú túžbu po živote, pretože je nebezpečná. Chcel by som povedať osobitne mladým: najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek by boli vážne a dramatické. Tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch PRISPÔSOBIVOSTI, ktorá nie je miernosťou či POKOROU, ale chabou PRIEMERNOSŤOU a ustrašenosťou.


Najbližšie udalosti

12.11. (pondelok)

4. vyuč. h. - Súťaž i-Bobor: žiaci 8. roč. – v PC1, PC2

13.11. (utorok)

Sv. omša – V20
2. - 3. vyuč. h - Práca psychológa s triedou - adaptácia 5. roč. – knižnica - 5. A
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: III. G, 2. skup. – v PC2
14:30 - Štvrťročná klasifikačná porada

14.11. (streda)

Sv. omša - k32
2. - 7. vyuč. h - Olympiáda v anglickom jazyku – žiaci 2. st. + G. – učebne ANJ, NEJ
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci 7. B – v PC1

15.11. (štvrtok)

1. - 3. vyuč. h - KOMPARO – testovanie v SJL, MAT – 8.-9. roč.
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci II. G – v PC2
5. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci I. G, 1. skup.– v PC2
6. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci I. G, 1. skup.– v PC2
 

16.11. (piatok)

1. vyuč. h. Godzone tour – prezentácia: 8.-9. roč. + G. - telocvičňa
2. - 7. vyuč. h - Fyzikálny NÁBOJ – UPC: žiaci II.-III. G
3. - 4. vyuč. h - Výstava „Ako sa zbiera hudba“ - SNM: 8. B
4. vyuč. h - Súťaž i-Bobor: žiaci 5. roč. – v PC1, PC2

Najbližšie termíny: 

21.11.: Testovanie T5
21.11.: TARZ/konzultácie - K32
27.11.: TARZ/konzultácie - V20

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro