Príjmy RZ

Príjmy RZ pozostávajú najmä z členských príspevkov, príjmov z asignácie dane z príjmu, príjmov z grantov, darov a aktivít RZ.

 

V školskom roku 2016/2017 malo RZ tieto príjmy:

Členské príspevky 35 500,00 EUR
2% dane z príjmu 17 020,93 EUR
Granty 10 170,00 EUR
Františkove trhy - výťažok na revitalizáciu areálu 3 862,00 EUR
Dary pre Veternicovu 772,80 EUR
Individuálny dar 300,00 EUR
Sociálny a štipendijný fond 1 931,00 EUR

Súbory na stiahnutie

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro