Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2018/2019

07.09.2018

Na jednotlivé záujmové útvary  sa môžete prihlásiť na edupage stránke školy po prihlásení sa rodičovským prístupom do Internetovej žiackej knižky 

(svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Prihlasovanie ) 

od 7. do 18. septembra 2018, kedy sa o 12:00 hod.  prihlasovanie uzavrie. 

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú pracovať najneskôr v októbri. Na stránke školy budú informácie, ktoré krúžky sa otvoria a ktoré kvôli nízkemu počtu prihlásených záujemcov otvorené nebudú. 

O podmienkach, čase, priestoroch sa informujte priamo u vedúcich záujmových útvarov. Prosím, aby ste svoje prihlasovanie starostlivo zvážili, aby sme dokázali čím skôr rozhodnúť, či sa krúžok otvorí alebo nie. 

Na Lezecký (Horokrúžok)  sa môžete hlásiť výlučne u vedúcej krúžku prostredníctvom kontaktu na plagáte, jeho kapacita je obmedzená.

Rovnako na Jazdecký krúžok je možné prihlásiť sa výlučne prostredníctvom kontaktu na plagáte. Obidva tieto krúžky sú z elektronického prihlasovania vyňaté.

Platba za záujmové krúžky

Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €). Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,-.€.

Termín na úhradu: 31.10.2018 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený a teda Vaše dieťa ho bude navštevovať). Bližšie informácie o platbách sú uverejnené na stránke školy. (https://svfrantisek.sk/informacie-o-platbach-na-skol-rok-20182019)
 


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro