Otvorenie šk. roka 2018/2019

16.08.2018

Milí žiaci a milí rodičia!

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na vás už veľmi tešíme!

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 v pondelok a bude prebiehať nasledovne:

 

Elokované pracovisko Veternicova 20

So žiakmi 1., 2. a 3. ročníka ZŠ sa stretneme v Kostole narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch, kde o 8.30 hod. otvoríme školský rok slávnostnou svätou omšou. Po nej si triedne učiteľky 2. a 3. ročníka spolu s vychovávateľkami ŠKD prevezmú žiakov a presunú sa do budovy školy na Veternicovej 20. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

1. ročník: Po sv. omši sa rodičia spolu s prváčikmi presunú do budovy školy. Prváci sa rozdelia do tried a rodičia sa zhromaždia v jedálni školy, kde dostanú základné informácie o organizácii vyučovania a fungovaní školského klubu.

 

Karloveská 32

Žiaci 4. ročníka ZŠ sa zúčastnia na slávnostnom otvorení školského roka o 8.00 hod. v kostole sv. Františka z Assisi. Triedne učiteľky a vychovávateľky si žiakov prevezmú po sv. omši a presunú sa do budovy školy. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

Žiaci 2. stupňa a gymnázia idú na sv. omšu v Kostole sv. Františka samostatne, po sv. omši sa stretnú s triednymi učiteľmi a nasledovať bude triednicka hodina.

 

Rodičia, ktorí nemajú iné povinnosti, sú na sv. omše srdečne pozvaní.

Tešíme sa na vás a vaše zážitky z prázdnin!


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro