Olympiáda zo SJL

06.11.2018

V dňoch 17. a 19.októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov z 8. a 9.ročníka.  Popasovali sa s otázkami z gramatiky, literatúry, s transformáciou textu na zadaný slohový útvar a nakoniec i s ústnym prejavom. Na 3.mieste sa umiestnila Angelika Gunišová z 9.B, na 2.mieste Nicole Mária Hudcovská z 9.B a Veronika Šoošová z 9.C a 1.miesto získala Alexandra Kovárová z 9.B, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole súťaže. Želáme jej veľa šťastia. Zároveň sa tešíme z hojnej účasti na súťaži a zo záujmu žiakov o materinský jazyk.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro