OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

25.11.2018

V predmete anglický jazyk je olympiáda tou najdôležitejšou súťažou talentovaných žiakov a študentov s nadštandardnými vedomosťami a zručnosťami v cudzom jazyku.

Takíto 40 žiaci preukázali svoje schopnosti v školskom kole dňa 14.11.2018, kde sa v kategórii 1A piataci-siedmaci umiestnili takto: 3.miesto Nina Kobzová 7.C, 2.miesto Michael Štanga 7.B  a 1.miesto Filip Bilik 7.C.

V kategórii 1B ôsmaci-deviataci, testom a ústnou časťou prešli žiaci takto: 3.miesto Matej Vaník 9.B, 2.miesto Ema Dragúňová 9.B a 1.miesto Jakub Hlavatý 8.A.

Študenti gymnázia súťažili v kategórii 2A prváci-druháci, s umiestnením: 3.miesto Martin Gieci 1.G,  2.miesto Daniel Jombík 1.G a 1.miesto Svetlana Martinková II.G

V kategórii 2B, tretiaci a štvrtáci: 3.miesto Juraj Valluš 3.G, 2.miesto Marek Hatala 3.G a 1.miesto Juraj Zeman 3.G

Žiaci a študenti na prvých miestach budú reprezentovať našu školu na okresnom kole 16.1.2019.

Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Andrea Molčányiová, vedúca PKCJ


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro