Najbližšie udalosti

03.09.2018

15.4. (pondelok)

8.15 - 10.45 - Návšteva divadelného predstavenia – 3. roč. ZŠ
3. - 5. vyuč. h. - Návšteva divadelného predstavenia v ANJ: DK Dúbravka – 6.-9. roč.
8.00 - 13:30 - Orientačný beh – žiaci 2. st. a G.
6.45 - 16.00 - Konferencia ŽIVEKO: Nitra – žiaci 8.-9. roč.

16.4. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša V20

8.00 - 11.00 - Vedecká cukráreň – žiaci II.-III. G
8.00 - 13.30 - Turnaj v hádzanej chlapcov: okresné kolo – žiaci 7.-9. roč.

17.4. (streda)

Riaditeľské voľno

18.4. (štvrtok)

Veľkonočné prázdniny

19.4. (piatok)

Veľkonočné prázdniny

 

Najbližšie termíny: 


24.4.: TARZ-y/Konzultácie – pracovisko Karloveská 32
25.4.: TARZ-y/Konzultácie – pracovisko Veternicová 20
26.4. a 29.4.: Školská konferencia
2.5.  Komparo 4. a 6. roč.
4.5.: Slávnosť 1. sv. prijímania – 3, A, 3. D
11.5.: F DAY
13.5.: Prijímacie skúšky na gymnázium – 1. termín prvého kola

 

 

 


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro