Najbližšie udalosti

03.09.2018

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. Kritériá prijímacieho konania sú na stiahnutie tu.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Postup:

Žiaci 9. ročníka neprijatí v 1. kole na strednú školu si môžu podať v 2. kole len
1 prihlášku. Postup podávania prihlášky  je rovnaký ako v 1. kole - prihlášku vydá výchovný poradca základnej školy, žiak ju dá potvrdiť na zadnej strane pediatrovi, je podpísaná žiakom, rodičom,  riaditeľom školy a potvrdená pečiatkou školy. Potvrdené prihlášky je potrebné doručiť na sekretariát gymnázia najneskôr do 13.6.2019.

 

Aktualizácia: Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pokračuje! Končí sa v stredu 19.6.2019. Ďakujeme. ☺

10.6.2019

1.4. vyuč. h. - Didaktické hry – 3.-4. roč. ZŠ – V20

8:30 - 11:00 - Dopravné ihrisko – 1. A

8:00 - 16:00 

Výlet: levice- Atlantis centrum - 5. B

Výlet: Liptov – III. G

Exkurzia: Kysuce – I. G

16:30 - 18.00 - TARZ/Konzultácie – 6. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“vestibul V20, K32

11.6.2019

1. vyuč.h - Sv. omša – V20 

8.30 - 11.00 - Dopravné ihrisko – 1. C

2. - 3. vyuč. h.: Protidrogová prednáška – 9. roč. – pastoračná miestnosť pri kostole

od 12:35
Výlet: Modra – II. G
Výlet: Liptov – III. G
Exkurzia: Kysuce – I. G
Splav: ramená Dunaja – 6. B

TARZ-y – Karloveská 32:
17:00 - 17:15 - 4.-5. roč., 6. A, 6. C
17:15 - 17:30 - 7.-9. roč.
17:30 - 19:00 - Konzultácie – podľa harmonogramu

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

12.6.2019

1.  vyuč. h. - Sv. omša – K32 

8.30 - 11.30 - Dopravné ihrisko – 1. B

1. - 4. vyuč.h. - Testovanie VOP – prihlásení žiaci z 8. A – v učebni PR1

8:00 - 12.00

Výlet: Nitra – 5. A, 5. C
Výlet: Modra – II. G
Exkurzia: Kysuce – I. G
Splav: ramená Dunaja – 6. B
Exkurzia: Ostrava – 8. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

13.6.2019

1. - 4. vyuč. h: Fotografovanie – triedy a jednotliví žiaci 1. roč. ZŠ – V20

Výlet: Modra – II. G
Exkurzia: Ostrava – 8. B
Splav: Maďarsko – ramená Dunaja – 9. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

14.6.2019

1. - 4. vyuč. h. - Fotografovanie – 2.-3. roč. ZŠ – V20

8:00 - 17:00 - Výlet: VIDA centrum Brno – 6. A, 6. C

8:00 - 16:00

Výlet: Zlín – 7. roč.
Exkurzia: Ostrava – 8. B
Splav: Maďarsko – ramená Dunaja – 9. B

KONIEC zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32

od 17:30 - Ples gymnazistov – KCK Molecova
 

Najbližšie termíny: 

17.6.: Didaktické hry – 1.-2. roč. ZŠ
17.-19.6.: Exkurzia Demänovská dolina – 8. A
18.6.: 2. kolo prijímacích skúšok na gymnázium
19.-20.6.: Fotografovanie tried – K32
20.6.: Prikázaný sviatok – Najsvätejšie Kristovo telo a krv – sv. omše V20, K32
21.6.: Deviatacká slávnosť
24.6.: Koncoročná klasifikačná porada
 


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro