Najbližšie udalosti

03.09.2018

Deň otvorených dverí a zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,
srdečne vás spoločne s vašim dieťaťom/vašimi deťmi pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. 3. 2019 (štvrtok) od 8.15 do 12.00 h v našej škole na Veternicovej 20, Bratislava.

18.2. (pondelok)

13.15 - 14.45. - Interaktívna výstava „Moje telo“ – žiaci krúžku Mladý záchranár

19.2. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša - V20

20.2. (streda)

1. vyuč.h. - Sv. omša - K32
2.-5. vyuč. h. - Deň otvorených dverí – 2. st. a gymnázium

21.2. (štvrtok)

-

22.2. (piatok)

3. -  5. vyuč. h. - Návšteva filmového predstavenia – 5. roč.

 

Najbližšie termíny: 

25.2. - 1.3.: Jarné prázdniny, nástup do školy v pondelok 4.3.
11.-15.3.: Lyžiarsky kurz – gymnázium
12.-14.3.: Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky
21.3.: Deň otvorených dverí – 1. st. – pracovisko Veternicova 20

 


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro