Mladí záchranári

15.11.2018

S krúžkom Mladí záchranári sme navštívili sídlo Červeného kríža v Bratislave. Cieľom tejto návštevy bolo prakticky si vyskúšať dýchanie z úst do úst a masáž srdca, čiže KPR a heimlichov manéver, ktorý používame pri dusení sa cudzím predmetom. Naši mladí záchranári boli prekvapení z toho, aké to bolo náročné napriek tomu, že teóriu dokonale ovládali. Nakoniec sa ale všetkým podarilo, správne podať prvú pomoc na figurínach. Dúfame, že naše zručnosti ale nebudeme musieť použiť!

Galéria 8 obrázkov


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro