• Svätý Otec František

    15.12.2018

    Ježiš pripodobňuje Božie kráľovstvo horčičnému zrnku. Má nečakaný a prekvapujúci RAST. Nie je pre nás ľahké pochopiť tento druh Božej logiky NEOČAKÁVANOSTI a prijať ju v našom živote. Pán vyzýva zaujať postoj VIERY, ktorý prekračuje naše plány, naše výpočty, naše výhľady. Boh je stále Bohom prekvapení.


Najbližšie udalosti

10.12. (pondelok)

2. vyuč.h. - Dejepisná olympiáda: školské kolo – žiaci 6.-9. roč. 

11.12. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša - V20
3. vyuč.h. - Výchovný koncert: Skupina F6 – telocvičňa na K32: 5.- 6. roč
4. vyuč.h. - Výchovný koncert: Skupina F6 – telocvičňa na K32: 7.- 8. roč

12.12. (streda)

1. vyuč.h. - Sv. omša - K32
2. - 3. vyuč. h. - Recitačná súťaž „a Slovo bolo u Boha“ – ž. 7.-9. roč.+G
Vianočné besiedky – 3. A, 3. B, 3. D – V20

13.12. (štvrtok)

1. - 2. vyuč. h. - Pytagoriáda: školské kolo – ž. 6.-8. roč.
2. - 3. vyuč. h. - Recitačná súťaž „a Slovo bolo u Boha“ – ž. 7.-9. roč.+G. 
Vianočné besiedky – 1.-2. roč. – V20

14.12. (piatok)

-

Najbližšie termíny: 

11.12.: Výchovný koncert – 2. st. – K32
17.-20.12: Vianočné večierky – K32
23.12.-7.1: Vianočné prázdniny, nástup do školy v utorok 8.1.2019
9.1.: Školské kolo biblickej olympiády
9.1.: TARZ/Konzultácie – Pracovisko Karloveská 32
22.1.: Polročná klasifikačná porada 

 

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro