• Svätý Otec František

    18.12.2018

    Židovská tradícia nazýva Desatoro „Desiatimi slovami“. Majú formu ZÁKONOV a z objektívneho hľadiska sú to PRIKÁZANIA. Prečo teda posvätný Autor používa termín „desať slov“? Prečo nehovorí „desať prikázaní“? Aký je rozdiel medzi príkazom a slovom? Príkaz nevyžaduje dialóg. Slovo je naopak nevyhnutným prostriedkom pre VZŤAH, pre dialóg.


Najbližšie udalosti

17.12. (pondelok)

18:30 - Vianočný večierok + Noc v škole – I. G 

18.12. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša - V20
na h. BIO - Beseda s poľovníkom – 5. roč. – PR1
Vianočné večierky – 5. A, 6. C, 9. A

19.12. (streda)

1. vyuč.h. - Sv. omša - K32
Vianočné večierky – 4. roč., 6. A, 6. B, 7. A, 8. B, 9. C, II. G, III. G

20.12. (štvrtok)

Exkurzia: Brno – 6. B
Vianočné večierky – 5. B, 5. C, 7. C, 8. A, IV. G

21.12. (piatok)
Skrátené vyučovanie na K32:

4. vyuč. h. - 9. roč. + gymnázium (semináre v IV. G podľa rozvrhu)
5. vyuč. h. - 7.-8. roč.
5. vyuč. h. - 4.-6. roč. – bez zmeny

Obedy – podľa upraveného harmonogramu 

8.00 – 12.30 - Vedecké Vianoce – PR1, PR2 
8.00 - 12:15 - Vianočný volejbalový turnaj – žiaci 7.-9. roč. - telocvičňa na K32
2. - 3. vyuč. h - Koledovanie  - 5. A
Exkurzia: Viedeň – 9. B

Najbližšie termíny: 

23.12.-7.1: Vianočné prázdniny, nástup do školy v utorok 8.1.2019
9.1.: Školské kolo biblickej olympiády
9.1.: TARZ/Konzultácie – Pracovisko Karloveská 32
22.1.: Polročná klasifikačná porada 

 

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro