Granty

Granty sú jedným z dôležitých zdrojov financovania projektov a aktivít organizovaných Rodičovským združením. Pokiaľ Váš zamestnávateľ podporuje neziskové organizácie formou zamestnaneckých grantov alebo viete o inej možnosti získania grantov, budeme Vám vďační, ak nás budete o tom informovať. Môžete nám poslať krátke info na e-mail: rrsvfrantisek@svfrantisek.sk

 

Granty za rok 2016/2017

Podporené projekty RZ sv. František 

Projekt Účel Výška grantu
Nadácia PWC - zamestnanecký grantový program MDD 2017       1 200,00 €
Bratislavský samosprávny kraj F-Time 2017       1 000,00 €
Nadácia VÚB - zamestnanecký grantový program F-Time 2017          300,00 €
Nadácia SLSP kuchynka       2 000,00 €
Nadácia Volkswagen Slovensko nálepky - smart schodisko       1 000,00 €
Magistrát BA školský letný tábor 2017          300,00 €
Mestská časť BA - Karlova Ves F-Time 2017          700,00 €
Mestská časť BA - Karlova Ves školský letný tábor 2017       1 000,00 €
Naše mesto - Nadácia Pontis plot Veternicova          200,00 €
Nadácia ZSE - zamestnanecký grantový program F-Time 2017          570,00 €
Nadácia Orange - Spojme sa pre dobrú vec mobilné záhrady Veternicova       1 200,00 €
Nadácia Orange - zamestnanecký grantový program vybavenie kontajnera          700,00 €
SPOLU       10 170,00 €

 

Neúspešné projekty RZ sv. František

Projekt Účel
Nadácia VUB - Komunitné granty zeleň a oddychové prvky Veternicova
Nadácia ČSOB - zamestnanecký grantový program smart schodisko + oprava linolea Karloveská
Nadácia pre deti Slovenska - Bezpečne v komunite smart schodisko + oprava linolea Karloveská
Nadácia Telekom - zamestnanecký grantový program F day 2017
Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne oplotenie ihriska Karloveská
DM drogérie - DM spoločne záhrada Veternicova
Nadácia ESET - grantový program organizácie IT vybavenie školy
Nadácia Siemens - zamestnanecký grantový program mobilné záhrady Veternicova

Súbory na stiahnutie

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro