Ekoalarm

06.12.2018

Naša škola je už druhý školský rok zapojená do projektu Ekolalarm. Cieľom projektu je zber zubných kefiek CURAPROX ale aj necupraprox. Vďaka tomuto projektu sme pre školu získali koše na triedenie odpadu. Zaujímavosťou je, že koše sú vyrobené recykláciou zubných kefiek CUPRAPROX v slovenskej firme.

Od septembra 2017 do novembra 2018 sa našej škole podarilo vyzbierať 226 ks NECURAPROX a 417ks CURAPROX kefiek. Tento počet prekvapil aj organizátorov projektu. Za vyzbierané kefky sme dostali nové-žlté koše na triedenie plastov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a pokračujem ďalej.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro