Deň otvorených dverí a zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

21.02.2019

Vážení rodičia,

srdečne vás spoločne s vašim dieťaťom/vašimi deťmi pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. 3. 2019 (štvrtok) od 8.15 do 12.00 h v našej škole na Veternicovej 20, Bratislava. Počas dňa otvorených dverí budete môcť vidieť priestory Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Veternicovej 20 a vyučovacie hodiny v 1. až 3. ročníku ZŠ. Všetci záujemci budú mať priestor aj na osobné rozhovory s riaditeľom školy, Jánom Horeckým a zástupkyňou riaditeľa školy pre 1. stupeň ZŠ, Ingrid Alföldyovou. 

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v budove našej školy na Veternicovej 20 v dňoch 12. a 13. 4. 2019 v nasledovných hodinách:

 

deň

hodina

12. 4. 2019

od 15.00 do 18.00

13. 4. 2019

od   9.00 do 11.00

 

Dokumenty potrebné k zápisu dieťaťa do našej školy:

Dokumenty si môžete stiahnuť a vyplniť pred zápisom. Vypĺňanie dokumentov bude možné aj v deň zápisu. Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne a čitateľne.

Tešíme sa na stretnutie s vami a vašim dieťaťom/vašimi deťmi.

Ingrid Alföldyová

ZRŠ pre 1. stupeň ZŠ


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro