Aktuality

Letný tábor 2019

21. 02 2019

Prihlasovanie detí na tábor Spojenej školy sv. Františka v termíne 17.8.-24.8.2019

Formulár na prihlásenie

Vážení rodičia,
srdečne vás spoločne s vašim dieťaťom/vašimi deťmi pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. 3. 2019 (štvrtok) od 8.15 do 12.00 h v našej škole na Veternicovej 20, Bratislava.

14. február 2019 sa naša škola  hostiteľom 45 súťažiacich, ktorí si prišli zmerať svoje sily v obvodovom kole Dejepisnej olympiády. Privítali sme žiakov a učiteľov z 11 škôl a žiaci súťažili v 4 súťažných kategóriách.

13. 2. 2019 sa deväť zanietených recitátorských duší z našej školy, zúčastnilo krajského kola recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha". Konkurencia bola veľká, no predsa sme obsadili zopár pekných miest. 

Práve tieto dve vlastnosti budete potrebovať na tohtoročnom F-Day, o ktorom vám zatiaľ nič viac neprezradíme. Ako skvelí hádači máte možnosť získať fantastickú odmenu, ak uhádnete, čo za vec je tu odfotená a na čo slúži.

 

Aj 2. deň úspešne za nami. Držte palce a pozdravujeme...

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zriadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnil výsledkovú listinu z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019

Cez vianočné prázdniny 85 žiakov ZŠ a 25 gymnazistov ochotne venovalo svoj čas štúdiu Svätého písma. Príprava na školské kolo biblickej olympiády im priniesla nielen nové poznatky, ale aj duchovný úžitok. 

Ekokrúžok

11. 01 2019

Deti z ekokrúžku na Veternicovej si užívajú prírodu v každom počasí. Sneh preskúmali naozaj dokonale. 😀

Vianočné sviatky majú pre všetkých neopakovateľnú atmosféru – aby to nebolo len o zákuskoch, darčekoch a prázdninách, počas adventu sme sa spoločne snažili na tieto sviatky  pripraviť.

12. a 13. decembra sa v našej knižnici zaryli do podlahy lahodné tóny, ktoré plynuli z úst umelcov zúčastnených sa súťaže A slovo bolo u Boha.

Beseda s poľovníkom

23. 12 2018

Už tradične sa na našej škole koná beseda s poľovníkom o lesných zvieratách pre piatakov. Žiaci sa dozvedeli o živote zvierat,ako sa o nich poľovníci v zime starajú ale aj to ako nájsť stopy zvierat v lese.

11.12.2018 sa žiaci druhého stupňa našej školy prestriedali v dvoch skupinách na výchovnom koncerte, ktorý pre nás pripravila rómsko-slovenská evanjelizačná kapela F6 z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

Dejepisná olympiáda

13. 12 2018

10.12. 2018 sme pre nadšených záujemcov o históriu pripravili školské kolo dejepisnej olympiády. Súťažili žiaci 6. – 9. ročníka a ich úlohou bolo vypracovať testy z dejepisného učiva v danom ročníku, piataci a šiestaci sa morili s témou prvých storočí na našom území  ôsmaci s deviatakmi sa museli zorientovať  v augustových udalostiach 1968 a následnej normalizácii. Všetkým boli ešte určené úlohy z regionálnej histórie – pýtali sme sa na udalosti, osobnosti ale aj stavby v Bratislave.

Arteterapia je  liečebnopedagogická terapia, ktorú sme úspešne aplikovali u detí s poruchami pozornosti, poruchami správania, emocionálnými problémami, u neprospievajúcich v škole a u delikventných detí na hodinách výtvarnej výchovy a na krúžku výtvarnej výchovy v našej škole. 

Burza hračiek

10. 12 2018

Na našej škole sa už tradične konala burza hračiek. Žiaci ich priniesli naozaj veľmi veľa a preto sme sa rozhodli s hračkami podeliť.

3.12.2018 sa uskutočnil na našej škole Deň s mladými záchranármi. Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Mladí záchranári, si pre svojich spolužiakov pripravili 3 stanovištia o prvej pomoci.

Ekoalarm

06. 12 2018

Naša škola je už druhý školský rok zapojená do projektu Ekolalarm. Cieľom projektu je zber zubných kefiek CURAPROX ale aj necupraprox. Vďaka tomuto projektu sme pre školu získali koše na triedenie odpadu. Zaujímavosťou je, že koše sú vyrobené recykláciou zubných kefiek CUPRAPROX v slovenskej firme.

Po úspešnej minuloročnej premiére sme sa so spolužiakmi aj tento rok rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Vybrali sme si príbeh rodiny, ktorá nečakane prišla o všetko v požiari, ktorý vznikol v susednom dome.

Na hodine geografie

28. 11 2018

Na hodine geografie v 9. ročníkoch sme sa učili netradične o tradičných veciach Slovenska. Žiaci mali za úlohu pripraviť si projekt na tému: Slovenské tradície.

Výsledkov: 1 - 20 z 50

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro