Aktuality

Ábeland je malá historická dedinka. Dá sa tam naučiť mnoho zaujímavých vecí a taktiež priučiť rôznemu remeslu. My žiaci prvých ročníkov sme si takto vyskúšali upiecť chlieb, vytočiť misku na hrnčiarskom kruhu, strieľať z historického luku i uvariť chutný nápoj z nazbieraných byliniek. Tento výlet bol jednoducho super.

2.B v kine

01. 07 2019

V jednu krásnu slnečnú nedeľu sme si povedali, že sa poriadne rozlúčime so školou a vykročíme tak na prázdniny. Stretli sme sa pred kinom, kde nás pani vychovávateľka zobrala na film Tajný život maznáčikov 2.

Možnosť nazrieť do vedeckých laboratórií a vidieť zaujímavé prírodné javy? Zažiť prednášku skutočných vedeckých kapacít? Dostať sa na miesta, kde sa tvorí veda?...Taká ponuka sa predsa neodmieta😀 

Vonku nám bolo veľmi teplo, tak sme si povedali, že sa trošku schladíme. Pani vychovávateľka nás zobrala až na Molecovu, kde majú aj bezlepkové kornutiky. Zmrzlina nám veľmi chutila, a čo bolo hlavné, vybrali sme si takú, na akú sme mali chuť. A potom hurá späť do školy.

DO v Terchovej

12. 06 2019

V pondelok 13.mája sme sa my - študenti z III.G spolu s  p.uč.triednou Radičovou a p.uč. Čerňanskou stretli vo vlaku smerom do Žiliny. Čakal nás spoločný čas v malebnej Terchovej.
 

V dňoch 5. – 7. júna 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Poľsku.  Je to tradičná deviatacka akcia s osvedčeným programom a veľmi ma teší, že sa na nej zúčastnilo až 54 žiakov, ktorých sprevádzala trojica učiteľov dejepisu a páter Jozef Sukeník

Nulla tenaci invia est via – aj tento múdry rímsky výrok potvrdili odvážni šiestaci, keď sa napriek dažďu a ťažkým podmienkam dokázali sústrediť na Rakúskom prinavrátené obrysy niekdajšej slávy rímskeho impéria.

Premena

09. 06 2019

Boh stvoril okolo nás veľa zázrakov. Jeden z nich sme mali možnosť pozorovať aj my... Na Veternicovej sa objavili najprv húsenice, potom kukly a nakoniec motýle babôčky bodliakovej.

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Váha slova je veľká. Pociťujeme to každý deň. Dokáže ublížiť, pohladiť, motivovať i ničiť. Tento rok sme sa prvýkrát u nás rozhodli zapojiť do rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, aby si žiaci vyskúšali, či dokážu svojím prejavom zapôsobiť na poslucháča, zanechať dojem či vyvolať záujem o danú problematiku, vytvoriť priestor na premýšľanie. 

Na balete v SND

16. 05 2019

V rámci predmetu Výchova umením v 9. ročníku sme sa zúčastnili na baletnom predstavení v SND Tulák Chaplin. Počas predstavenia o živote velikána nemého filmu Charlieho Chaplina sme sa ani na chvíľu nenudili.

V piatok 26.4.2019 sa deviaty ročník zúčastnil exkurzie na Slavíne, kde nám pán Šramko porozprával o histórii oslobodzovania mesta  na konci 2.svetovej vojny, o spôsobe pátrania po identite padlých ruských vojakov a tiež o samotnom pomníku postavenom nad mestom.

V utorok pred  Veľkou nocou sa v škole uskutočnil charitatívny predaj priesad rastlín, ktoré dopestovali žiaci 6.-7.ročníka. Priesady sme predávali počas prestávok v škole na Karloveskej 32 a poobede počas ekokrúžku na Veternicovej 20.

10.5.2019 sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili odbornej prednášky s cieľom naučiť sa poskytovať prvú pomoc svojim blízkym, priateľom a známym. Veď čo je cennejšie ako ľudský život?!

Posielame Vám elektronickú prihlášku na 8. ročník rodinno-školskej akcie s názvom šifHra, ktorá sa bude konať 11.5.2019 od 13,00 hod. do neskorého večera. Prihlášku Vás prosíme vyplniť do 3.5.2019.

Dňa 11.4.2019 sa na elokovanom pracovisku Veternicova 20 uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik slovenska. Súťaž  v školskom kole mala zastúpenie vo všetkych troch kategóriách.

Beh Devín

23. 04 2019

Dňa 14.4.2019 sa konal 72. ročník národného behu Devín – Bratislava a naša škola pritom nesmela chýbať. Na štart sa napriek nepriaznivému počasiu – statočne nám pršalo - postavilo 33 detí a 10 dospelých.

ŽIVEKO 2019

23. 04 2019

Naši žiaci z 8. a 9. ročníka sa zúčastnili celoslovenskej žiackej vedeckej ekologickej konferencii v Nitre. Ako účiteľ pozorujúci ich vystúpenia som bola na nich veľmi hrdá a rada,že mám možnosť učiť takých šikovných žiakov. 

Žiaci 6. a 7.ročníka na hodinách techniky dali druhú šancu obitým hrnčekom a zasadili do nich semienka rajčín,paprík a rôznych byliniek. Tieto hrnčeky budeme pred Veľkou nocou predávať a výťažok z predaja bude venovaný deťom zo Sýrie o ktorých sme počuli na školských svätých omšiach.

Piataci sa rozhodli stvárniť svoje obľúbené literárne postavy. Zahĺbili sa nielen do myšlienok svojich postáv, ktoré veľmi výstižne opísali, ale niektorí sa podujali napodobniť ich aj vizuálne.

Výsledkov: 1 - 20 z 76

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro