Aktuality

DO v Terchovej

12. 06 2019

V pondelok 13.mája sme sa my - študenti z III.G spolu s  p.uč.triednou Radičovou a p.uč. Čerňanskou stretli vo vlaku smerom do Žiliny. Čakal nás spoločný čas v malebnej Terchovej.
 

V dňoch 5. – 7. júna 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Poľsku.  Je to tradičná deviatacka akcia s osvedčeným programom a veľmi ma teší, že sa na nej zúčastnilo až 54 žiakov, ktorých sprevádzala trojica učiteľov dejepisu a páter Jozef Sukeník

Nulla tenaci invia est via – aj tento múdry rímsky výrok potvrdili odvážni šiestaci, keď sa napriek dažďu a ťažkým podmienkam dokázali sústrediť na Rakúskom prinavrátené obrysy niekdajšej slávy rímskeho impéria.

Premena

09. 06 2019

Boh stvoril okolo nás veľa zázrakov. Jeden z nich sme mali možnosť pozorovať aj my... Na Veternicovej sa objavili najprv húsenice, potom kukly a nakoniec motýle babôčky bodliakovej.

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Váha slova je veľká. Pociťujeme to každý deň. Dokáže ublížiť, pohladiť, motivovať i ničiť. Tento rok sme sa prvýkrát u nás rozhodli zapojiť do rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, aby si žiaci vyskúšali, či dokážu svojím prejavom zapôsobiť na poslucháča, zanechať dojem či vyvolať záujem o danú problematiku, vytvoriť priestor na premýšľanie. 

Na balete v SND

16. 05 2019

V rámci predmetu Výchova umením v 9. ročníku sme sa zúčastnili na baletnom predstavení v SND Tulák Chaplin. Počas predstavenia o živote velikána nemého filmu Charlieho Chaplina sme sa ani na chvíľu nenudili.

V piatok 26.4.2019 sa deviaty ročník zúčastnil exkurzie na Slavíne, kde nám pán Šramko porozprával o histórii oslobodzovania mesta  na konci 2.svetovej vojny, o spôsobe pátrania po identite padlých ruských vojakov a tiež o samotnom pomníku postavenom nad mestom.

V utorok pred  Veľkou nocou sa v škole uskutočnil charitatívny predaj priesad rastlín, ktoré dopestovali žiaci 6.-7.ročníka. Priesady sme predávali počas prestávok v škole na Karloveskej 32 a poobede počas ekokrúžku na Veternicovej 20.

10.5.2019 sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili odbornej prednášky s cieľom naučiť sa poskytovať prvú pomoc svojim blízkym, priateľom a známym. Veď čo je cennejšie ako ľudský život?!

Posielame Vám elektronickú prihlášku na 8. ročník rodinno-školskej akcie s názvom šifHra, ktorá sa bude konať 11.5.2019 od 13,00 hod. do neskorého večera. Prihlášku Vás prosíme vyplniť do 3.5.2019.

Dňa 11.4.2019 sa na elokovanom pracovisku Veternicova 20 uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik slovenska. Súťaž  v školskom kole mala zastúpenie vo všetkych troch kategóriách.

Beh Devín

23. 04 2019

Dňa 14.4.2019 sa konal 72. ročník národného behu Devín – Bratislava a naša škola pritom nesmela chýbať. Na štart sa napriek nepriaznivému počasiu – statočne nám pršalo - postavilo 33 detí a 10 dospelých.

ŽIVEKO 2019

23. 04 2019

Naši žiaci z 8. a 9. ročníka sa zúčastnili celoslovenskej žiackej vedeckej ekologickej konferencii v Nitre. Ako účiteľ pozorujúci ich vystúpenia som bola na nich veľmi hrdá a rada,že mám možnosť učiť takých šikovných žiakov. 

Žiaci 6. a 7.ročníka na hodinách techniky dali druhú šancu obitým hrnčekom a zasadili do nich semienka rajčín,paprík a rôznych byliniek. Tieto hrnčeky budeme pred Veľkou nocou predávať a výťažok z predaja bude venovaný deťom zo Sýrie o ktorých sme počuli na školských svätých omšiach.

Piataci sa rozhodli stvárniť svoje obľúbené literárne postavy. Zahĺbili sa nielen do myšlienok svojich postáv, ktoré veľmi výstižne opísali, ale niektorí sa podujali napodobniť ich aj vizuálne.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

12. marca sa dvaja víťazi z našej školy Táňa Ondrejková a Tomáš Hudcovský stretli s tými najlepšími - v prednese poézie a prózy v okresnom kole na súťaži Hviezdoslavov Kubín.

šifHra

10. 03 2019

Pozývame Vás na 8. ročník F-Day v celkom novom šate s názvom šifHra, ktorý sa bude konať 11. mája 2019 od 13,00 hod. do neskorého večera.

English week 2019

10. 03 2019

Už tradične aj tento rok  žiaci a študenti našej školy mali možnosť celých 1350 minút zdokonaľovať svoje konverzačné schopnosti v angličtine.

Výsledkov: 1 - 20 z 72

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro