... a Slovo bolo u Boha

25.11.2018

V jedno zadumané novembrové ráno sme sa zišli so žiakmi prvého stupňa, ktorí uspeli v triednych kolách, na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy "... a Slovo bolo u Boha".

Prezentácia prednesov bola pestrá - miestami sme sa zadúšali smiechom, miestami spozorneli pri napínavých príbehoch alebo zamysleli nad odkazmi, ktoré ukrývali. Každý jeden nás obohatil a zanechal v nás príjemné dojmy.

Malí recitátori sa do svojej role vžili naplno a porote pripadla neľahká úloha vybrať tých "najlepších", ktorí budú našu školu reprezentovať v ďalších kolách. Napokon sa rozhodla udeliť ocenenie týmto žiakom:

Poézia

postup do súťaže "... a Slovo bolo u Boha": Matúš Varga, 2.C (1. veková kategória), Michaela Hudcovská, 3.B (2. veková kategória)

postup do súťaže "Hviezdoslavov Kubín": Tatiana Ondrejková, 4.A (1. veková kategória)

čestné uznanie: Aneta Halajová, 1.C, Matúš Ondrejka, 2.B, Júlia Pistovičová, 2.D, Lucia Trenčanová, 4.B

Próza

postup do súťaže "... a Slovo bolo u Boha": Karolína Mazureková, 2.C (1. veková kategória), Simona Domčeková, 4.A (2. veková kategória)

postup do súťaže "Hviezdoslavov Kubín": Tomáš Hudcovský, 4.B (1. veková kategória)

čestné uznanie: Lukáš Šoral, 2.A, Ondrej Krajčík, 3.B, Petra Slaninová, 3.C, Martina Královičová, 3.D, Šimon Markuš, 3.D

Všetkým zúčastneným v triednych kolách a v tomto školskom kole srdečne ďakujeme a gratulujeme k odvahe postaviť sa pred obecenstvo a ukázať, čo v nich je.

Ďakujeme predovšetkým Bohu za dar slova a za dar srdca, ktoré skrze toto slovo dokáže vyjadrovať dobro a krásu, čo doň náš Stvoriteľ vložil. Vďaka za dar kreativity, v ktorej sa podobáme Nebeskému Otcovi.

Nech nám On sám dá milosť rozvíjať tieto dary na Jeho slávu a naše obohatenie.

Galéria 3 obrázkov


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro