• Svätý Otec František

    21.03.2019

    Rozhodnite sa pre inú cestu ako žiť v PRIEMERNOSTI. Práve UTRPENIA určujú charakteristické črty kresťanskej NÁDEJE, pretože ak ide iba o čisto ľudskú nádej, tak ľahko môžeme byť frustrovaní a zdrvení neúspechom. Ale to sa nestane s kresťanskou nádejou. Nádej vyjde z takýchto situácii jasnejšia a vyskúšaná súženiami.


Najbližšie udalosti

Deň otvorených dverí a zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,
srdečne vás spoločne s vašim dieťaťom/vašimi deťmi pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. 3. 2019 (štvrtok) od 8.15 do 12.00 h v našej škole na Veternicovej 20, Bratislava.

18.3. (pondelok)

8.00 - 10.00. - Návšteva divadelného predstavenia: DK Dúbravka – 4. A, 4. B

19.3. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša - V20 

8.15 - 10.50 - Návšteva divadelného predstavenia: DK Dúbravka – 2. roč.
8.00 - 14.00 - Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín: obvodné kolo – ž. 7.-9. roč.
8.00 - 13.00 - Volejbalový turnaj: obvodné kolo – žiačky 7.-9. roč.

 

20.3. (streda)

1. vyuč.h. - Sv. omše - K32
Po sv. omši prezentácia Pápežskej nadácie ACN Slovensko

9.00 - 13.00 - Biblická olympiáda: dekanátne kolo – ž. ZŠ a G.
8.00 - 13.00 - Turnaj v minihádzanej dievčat – žiačky 6. C

21.3. (štvrtok)

8.15 - 13.00 - Deň otvorených dverí – 1. st. – pracovisko Veternicova 20
8.00 - 13.00 - Dejepisná olympiáda: krajské kolo – ž. 2. st.

22.3. (piatok)

7.30 - 14.00 - Chemická olympiáda: obvodné kolo – ž. 9. roč.
10.00 - 13.30 - Matematický náboj – ž. gymnázia

 

Najbližšie termíny: 

25.3.: Sv. omše na V20 aj na K32 - cez 1. vyuč. h.
3.4.: Testovanie T9
9.4.: Trištvrteročná klasifikačná porada
12.-13.4.: Zápis do 1. ročníka ZŠ
17.4.: Riaditeľské voľno
18.-23.4.: Veľkonočné prázdniny, nástup do školy 24.4
24.4.: TARZ-y/Konzultácie – pracovisko Karloveská 32
26.4. a 29.4.: Školská konferencia
11.5.: F DAY

 

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro