• Svätý Otec František

    16.06.2019

    ŽASNÚŤ je protikladom toho, keď sa veci považujú za samozrejmé. Žasnúť znamená OTVORIŤ sa voči iným, pochopiť dôvody iných. Tento postoj je dôležitý pre OZDRAVOVANIE narušených vzťahov medzi ľuďmi a je tiež nevyhnutný na uzdravenie otvorených rán v kruhu rodiny.


Najbližšie udalosti

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. Kritériá prijímacieho konania sú na stiahnutie tu.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Postup:

Žiaci 9. ročníka neprijatí v 1. kole na strednú školu si môžu podať v 2. kole len
1 prihlášku. Postup podávania prihlášky  je rovnaký ako v 1. kole - prihlášku vydá výchovný poradca základnej školy, žiak ju dá potvrdiť na zadnej strane pediatrovi, je podpísaná žiakom, rodičom,  riaditeľom školy a potvrdená pečiatkou školy. Potvrdené prihlášky je potrebné doručiť na sekretariát gymnázia najneskôr do 13.6.2019.

 

Aktualizácia: Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pokračuje! Končí sa v stredu 19.6.2019. Ďakujeme. ☺

10.6.2019

1.4. vyuč. h. - Didaktické hry – 3.-4. roč. ZŠ – V20

8:30 - 11:00 - Dopravné ihrisko – 1. A

8:00 - 16:00 

Výlet: levice- Atlantis centrum - 5. B

Výlet: Liptov – III. G

Exkurzia: Kysuce – I. G

16:30 - 18.00 - TARZ/Konzultácie – 6. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“vestibul V20, K32

11.6.2019

1. vyuč.h - Sv. omša – V20 

8.30 - 11.00 - Dopravné ihrisko – 1. C

2. - 3. vyuč. h.: Protidrogová prednáška – 9. roč. – pastoračná miestnosť pri kostole

od 12:35
Výlet: Modra – II. G
Výlet: Liptov – III. G
Exkurzia: Kysuce – I. G
Splav: ramená Dunaja – 6. B

TARZ-y – Karloveská 32:
17:00 - 17:15 - 4.-5. roč., 6. A, 6. C
17:15 - 17:30 - 7.-9. roč.
17:30 - 19:00 - Konzultácie – podľa harmonogramu

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

12.6.2019

1.  vyuč. h. - Sv. omša – K32 

8.30 - 11.30 - Dopravné ihrisko – 1. B

1. - 4. vyuč.h. - Testovanie VOP – prihlásení žiaci z 8. A – v učebni PR1

8:00 - 12.00

Výlet: Nitra – 5. A, 5. C
Výlet: Modra – II. G
Exkurzia: Kysuce – I. G
Splav: ramená Dunaja – 6. B
Exkurzia: Ostrava – 8. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

13.6.2019

1. - 4. vyuč. h: Fotografovanie – triedy a jednotliví žiaci 1. roč. ZŠ – V20

Výlet: Modra – II. G
Exkurzia: Ostrava – 8. B
Splav: Maďarsko – ramená Dunaja – 9. B

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32
 

14.6.2019

1. - 4. vyuč. h. - Fotografovanie – 2.-3. roč. ZŠ – V20

8:00 - 17:00 - Výlet: VIDA centrum Brno – 6. A, 6. C

8:00 - 16:00

Výlet: Zlín – 7. roč.
Exkurzia: Ostrava – 8. B
Splav: Maďarsko – ramená Dunaja – 9. B

KONIEC zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi: podpora projektu „Doma u kapucínov“ – vestibul V20, K32

od 17:30 - Ples gymnazistov – KCK Molecova
 

Najbližšie termíny: 

17.6.: Didaktické hry – 1.-2. roč. ZŠ
17.-19.6.: Exkurzia Demänovská dolina – 8. A
18.6.: 2. kolo prijímacích skúšok na gymnázium
19.-20.6.: Fotografovanie tried – K32
20.6.: Prikázaný sviatok – Najsvätejšie Kristovo telo a krv – sv. omše V20, K32
21.6.: Deviatacká slávnosť
24.6.: Koncoročná klasifikačná porada
 

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro