• Svätý Otec František

    20.08.2019

    Ak si niekto NEVŠÍMA, že vôkol neho je mnoho trpiacich ľudí, ak sa nezľutuje nad slzami chudobných, ak je privyknutý na všetko, to znamená, že jeho srdce je... Aké je jeho srdce? Zvädnuté? Nie, ešte horšie. Je KAMENNÉ. V tomto prípade je dobré prosiť Pána, aby sa nás DOTKOL svojím Duchom a obmäkčil nám srdce.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro