• Svätý Otec František

    27.05.2019

    Loďka nášho života je často vydaná napospas vĺn a vetrov a keď aj je hladina chvíľu pokojná, čoskoro sa opäť ROZBÚRI. A tak sa nechávame pohltiť MOMENTÁLNYMI búrkami, ktoré sa zdajú našimi jedinými PROBLÉMAMI. Problémom však nie je momentálna búrka, ale otázka, akým spôsobom plávať životom.


Najbližšie udalosti

Blahoželáme všetkým úspešným uchádzačom o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Zápis do 1. ročníka bude v dňoch 22. až 24. mája 2019 od 8:00 do 16:00 na sekretariáte školy.

Gratulujete a tešíme sa na Vás.

28.5. (pondelok)

1. - 4. vyuč. h. - RoboCoop: školenie – 15 žiakov 5. roč

29.5. (utorok)

1. vyuč. h. - Sv. omša – V20 – NEBUDE! Cez 1. h. sa učí podľa rozvrhu zo štvrtka.
8.00 - 13.00 - Interná ústna časť maturitnej skúšky – učebne I. G, II. G, III. G, IV. G 
Žiaci I.-II. G majú študijné voľno

1. - 5. vyuč. h. - 5. roč. sa učí podľa špeciálneho rozvrhu – v učebniach 5. A, 5. B, 5. C
7.30 - 14.30 - Exkurzia: Carnuntum – 6. roč.
9.00 - 12.30 - Návšteva divadelného predstavenia: KCK Molecova – 7.-9. roč.

30.5. (streda)

1. vyuč. h. - Sv. omša – K32 - NEBUDE! 4. roč. sa cez 1. h. učí podľa rozvrhu zo štvrtka.

8.00 - 13.50 - Interná ústna časť maturitnej skúšky – učebne I. G, II. G, III. G, IV. G 
Žiaci I.-II. G majú študijné voľno 

Účelové cvičenie – 2. st. ZŠ:
8.30 - 12.30 - Líščie údolie – 5.-6. roč. (žiaci 9. roč. na stanovištiach)
8.30 - 13.00 - Pešia turistika Karlova Ves - Devín – 7.-8. roč. ZŠ 

31.5. (štvrtok)

1. vyuč. h - Sv. omše – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok 
V20 (telocvičňa),  K32 (kostol) 

11.45 - Odovzdávanie maturitných vysvedčení – v učebni IV. G

1.6. (piatok)

1. - 4. vyuč. h. - Didaktické hry – 1.-2. roč. ZŠ na V20:
8.30 - Nácvik evakuácie

Najbližšie termíny: 

4.6.: TARZ-y / Konzultácie – pracovisko Veternicova 20
5.-7.6.: Exkurzia Krakov – Osvienčim – 9. roč.
10.-12.6.: Exkurzia Kysuce – I. G
11.6.: TARZ-y / Konzultácie – pracovisko Karloveská 32
12.-14.6.: Exkurzia Ostrava – 8. B
13.-14.6.: Fotografovanie tried – pracovisko Veternicova 20
14.6.: Ples gymnazistov 
17.-19.6.: Exkurzia Demänovská dolina – 8. A

 

 

 

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro