• Svätý Otec František

    19.04.2019

    Zoči-voči Pánovej smrti cítime ťarchu TICHA. Vnára sa do hĺbky zraneného srdca učeníka, ktorý si pred krížom uvedomuje vlastné počínanie. Nevie kam ujsť pred situáciami, ktoré ho nútia veriť, že sa nedá nič urobiť na zdolanie toľkých nespravodlivostí. Upadol do zdrvujúcej rutiny, ktorá ho oberá o PAMÄŤ, umlčuje NÁDEJ a navyká ho na ono „vždy sa to tak robilo“, pokladá za normálne vyjadrenie Kaifáša: „Je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek...“


Najbližšie udalosti

15.4. (pondelok)

8.15 - 10.45 - Návšteva divadelného predstavenia – 3. roč. ZŠ
3. - 5. vyuč. h. - Návšteva divadelného predstavenia v ANJ: DK Dúbravka – 6.-9. roč.
8.00 - 13:30 - Orientačný beh – žiaci 2. st. a G.
6.45 - 16.00 - Konferencia ŽIVEKO: Nitra – žiaci 8.-9. roč.

16.4. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša V20

8.00 - 11.00 - Vedecká cukráreň – žiaci II.-III. G
8.00 - 13.30 - Turnaj v hádzanej chlapcov: okresné kolo – žiaci 7.-9. roč.

17.4. (streda)

Riaditeľské voľno

18.4. (štvrtok)

Veľkonočné prázdniny

19.4. (piatok)

Veľkonočné prázdniny

 

Najbližšie termíny: 


24.4.: TARZ-y/Konzultácie – pracovisko Karloveská 32
25.4.: TARZ-y/Konzultácie – pracovisko Veternicová 20
26.4. a 29.4.: Školská konferencia
2.5.  Komparo 4. a 6. roč.
4.5.: Slávnosť 1. sv. prijímania – 3, A, 3. D
11.5.: F DAY
13.5.: Prijímacie skúšky na gymnázium – 1. termín prvého kola

 

 

 

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro