• Svätý Otec František

    22.01.2019

    Kráčanie OSAMOTE nám dovolí zbaviť sa všetkého, budeme možno rýchlejší, ale kráčať SPOLU z nás robí ľud, Boží ĽUD. S Božím ľudom sa cítiš isto, v príslušnosti k Božiemu ľudu máš identitu. Jedno africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď spoločne s niekým“.


Najbližšie udalosti

21.1. (pondelok)

-

22.1. (utorok)

1. vyuč.h. - Sv. omša - V20
14:30 - Polročná klasifikačná porada

23.1. (streda)

1. vyuč.h. - Sv. omša - K32

24.1. (štvrtok)

-

25.1. (piatok)

-

 

Najbližšie termíny: 

31.1.: Odovzdávanie výpisov známok za 1. polrok šk. roka 2018/2019
1.2.: Polročné prázdniny
4. - 8.2.: Lyžiarský výcvik - 7 roč
4. - 15.2.: Kurzy v anglickom jazyku 
12.2.: Zasadnutie gremiálnej rady
20.2.: Deň otovorených dverí - 2. st. a gymnázium

 

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro