• Svätý Otec František

    21.07.2019

    Koľkí reagujú na všetko a všetkých s jedom a zlobou! Ukazovať sa zlými sa niekedy zdá dokonca ako znak sily. No je to len SLABOSŤ. Potrebujeme sa naučiť od matiek tomu, že HRDINSTVO spočíva v DAROVANÍ sa, sila v zmilovaní, múdrosť v miernosti.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro