Za Matúškom
Za Matúškom

 

 Spoločný list

 

Matúško Zatkalík vestibul školy

 

      30. január 2015 navždy poznačil život v našej škole: stratili sme jedného člena našej školskej rodiny, milovaného Matúška, ktorý nám bude navždy chýbať. Veríme však, že Matúško je šťastný... že máme v Nebi anjelika. V našich srdciach sa súčasťou našich rodín navždy stali Matúškovi rodičia, s ktorými nepretržite zdieľame bolesť a smútok a denne ich zahŕňame do našich modlitieb. Aj keď je celá udalosť mimo naše chápanie a nad našu moc, žiada sa nám povedať: Odpusťte...

 

Skupina S.I.L.A. nahrala pesničku pre Matúška. Nájdete ju na ich facebookovej stránke alebo tu.

 

Stanovisko Rodičovského združenia sv. František k obvineniam riaditeľa školy a ďalších troch zamestnancov:

      Stále a nepretržite vyjadrujeme najúprimnejšiu a hlbokú spoluúčasť na bolesti, smútku a utrpení rodičov prváčika Matúška, ktorý zomrel v januári tohto roku na následky zranení po nešťastnom páde stromu. S Matúškovou rodinou stále zdieľame veľký smútok a bolesť, no chceme vyjadriť aj podporu zamestnancom Spojenej školy sv. Františka z Assisi a zabojovať o to, aby sa zastavil hon na nevinných ľudí.

      Nakoľko v tejto záležitosti už boli aj medializované obvinenia voči zamestnancom našej školy, dovoľujeme si vyjadriť verejnú podporu riaditeľovi školy a pedagógom i nepedagogickým zamestnancom Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave.
Riaditeľ školy Ján Horecký spolu so všetkými učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami školy vždy robili viac ako svoju prácu. Okrem štandardných povinností a ochrany našich detí - my ako rodičia - sme pravidelne dostávali k podpisu špecifický informovaný súhlas. Inak tomu nebolo ani v onen januárový deň, keď sme boli písomne informovaní o tom, že sa deti pôjdu po vyučovaní hrať vonku zimné hry.

      Okrem takejto nadštandardnej starostlivosti našich pedagógov o bezpečnosť detí sú naše deti zahŕňané láskou, zažívajú skutočné a pekné medziľudské vzťahy a po prázdninách sa do školy tešia. Z tohto dôvodu vyjadrujeme nesmiernu ľútosť nad obvinením zamestnancov školy, ktorí si svoju prácu vykonávajú viac ako poctivo, obetavo, svedomito a s veľkou láskou.
Touto cestou im chceme v mene rodičov Spojenej školy sv. Františka z Assisi vyjadriť podporu a pozývame Vás tiež k podpore zamestnancov Spojenej školy sv. Františka z Assisi – podpísaním elektronickej petície
tu . Petíciu spustila Slovenská komora učiteľov.

Posledná úprava Štvrtok, 03 September 2015 10:08