RZ Výdavky
Výdavky RZ
Výdavky šk. rok 2015-16 
PREDMET SUMA
Učebné pomôcky 1,272.30 €
Knihy a učebnice 289.35 €
Audiotechnika /rádio s CD, reproduktor k počítačom/ 87.89 €
Virtuálna knižnica 1-12/2015 198.72 €
poplatok za Komparo (4.roč,6.roč,T-8,T-9) 1,012.00 €
poplatok za Pikopretek 48.00 €
odmeny žiakom LVK 31.17 €
Odmeny žiakom - Biblická olympiáda + Slávik 220.95 €
odmeny žiakom - záverečná akadémia 479.24 €
príspevok RZ na MDD (285 detí+230 dosp.) 28/05/2016 1,699.21 €
materiálne vybavenie školy - lopty a bránky na hádzanú 240.00 €
akcia organizované RZ - FWay  228.81 €
Fway propagácia - tlač plagátov 136.28 €
Fway - príspevok RZ na guláš  314.15 €
revitalizácia školského ihriska: mobilné záhrady 282.39 €
revitalizácia školského ihriska: ping-pong stoly + kontajner 2,359.88 €
revitalizácia školského ihriska: odvoz odpadu 679.20 €
poplatky banka do 30082016 85.22 €
zverejnenie 2% obchodný vestník 3.50 €
poštovné 5.20 €
notár 11.90 €
SW účtovný 28.56 €
ustajnenie do 30082015 1,863.00 €
poukážky Tesco 4,500.00 €
príspevok RZ juniáles gymnázium 100.00 €
príspevok SaŠF -  štipendiá šk. rok 2015/2016 900.00 €
príspevok SaŠF -  soc žiadosti šk. rok 2015/2016 841.60 €
SPOLU 17,918.52 €
 

Výdavky RZ - Rok 2015 

Výdavky RZ - Rok 2014

Výdavky RZ - Rok 2013

Výdavky RZ - Rok 2012

Výdavky RZ - Rok 2011

 

Posledná úprava Nedeľa, 02 Október 2016 21:11