RZ Príjmy RZ
Príijmy RZ

Príjmy RZ pozostávajú najmä z členských príspevkov, príjmov z asignácie dane z príjmu, príjmov z grantov, darov a aktivít RZ.

 

V školskom roku 2015-2016 malo RZ tieto príjmy:

Členské príspevky 33 782,40 EUR
2% dane z príjmu 19649,35 EUR
Granty 11 690,- EUR
Františkove trhy - výťažok na revitalizáciu areálu 3 583,- EUR
Benefičný koncert - výťažok na revitalizáciu areálu 1 816,78 EUR
Dary určené na Františkovu záhradu -revitalizácia areálu 1 799,- EUR

 

Príjmy RZ 2014-2015

Posledná úprava Nedeľa, 02 Október 2016 20:55