RZ Členský príspevok
Členský príspevok

Vážení rodičia,

zaznamenali sme viacero podnetov ohľadne platenia členských príspevkov do nášho RZ. Z tohto dôvodu ponúkame nasledovnú rekapituláciu filozofie platenia členských príspevkov.

1/ Členské príspevky tvoria cca 50 % všetkých príjmov nášho RZ. Všetky príjmy sú využívané v prospech školy a podľa možnosti na celoškolské aktivity.

2/ Výška členského bola stanovená tak, aby príjmy dokázali pokrývať "bežnú" prevádzku školy, na ktorú nepostačuje rozpočet školy (podfinancovanie obzvlášť cirkevného školstva asi netreba rozoberať). Ak má RZ v úmysle realizovať aktivity nad takto stanovený rámec, hľadá financie inde(viď. aktivity okolo telocvične).

3/ Pri stanovovaní kľúča výšky členského sme vychádzali zo zovšeobecnenia - čím viac detí, tým menšie finančné možnosti rodiny (to, že rodinné prídavky nepokryjú životné náklady dieťaťa nie je určite objavom).

4/ Nikoho nemôžeme nútiť, aby zaplatil čo i cent. Sú rodiny, ktoré na platenie jednoducho nemajú (bolo by nesprávne nepomôcť). Sú aj rodiny, pre ktoré by zaplatenie členského neznamenalo zásah do životnej úrovne a i napriek tomu neplatia - tu máme pomerne zviazané ruky, ak nechceme trestať dieťa, čo ešte ani nie je vždy možné (vieme znemožniť účasť na akcii, už ťažšie využívanie učebnej pomôcky). Samozrejme "príslušnosť" dieťaťa k jednej z dvoch definovaných skupín neplatičov nie je vždy možné spoľahlivo určiť. Nuž a sú rodiny, ktoré prispievajú ďaleko viac ako je "predpísané" - tých tiež nie je málo.

Takže sumárne priatelia: Výška členského je viac menej "doporučená" - niekto dá menej, niekto viac, niekto "akurát", niekto nič. A výbor RZ je tu od toho, aby z vyzbierané použil v danom čase čo najzmysluplnejšie. Ako štatutár RZ Vás chcem uistiť, že ani cent nebol využitý inak, ako v prospech našich detí.

 

Krásny deň Vám všetkým

s úctou

Marián Lesanský

Posledná úprava Nedeľa, 03 September 2017 13:10