O škole Školská knižnica
Školská knižnica

Študenti našej školy si môžu v školskej knižnici vypožičať literatúru, ktorá môže napomôcť ich intelektuálnemu vzrastu. Knižnica disponuje viac ako 500 titulmi  rôzneho zamerania a stále sa rozrastá. Študenti v nej nájdu knihy z povinného čítania, duchovnú, vedeckú, dobrodružnú literatúru a časopisy.

 

V školskom roku 2014/2015 sa naša knižniča rozšírila okrem nových titulov aj o nové možnosti jej využitia. Okrem kníh je v nej k dispozícii aj počítač a nová kopírka, ktorú môže využívať každý s prideleným osobným ID kódom. Novinkou oproti minulým rokom je rozšírenie služieb knižnice - žiaci a študenti môžu knižnicu využívať aj ako čitáreň, herňu, klub.. (a tým aj zmysluplnejšie využiť voľný čas, ak čakajú napr. na krúžok, autobus...).

 

kniznica-otv-hodiny

 

Nové knižky pribudli do našej knižnice aj vďaka daru z „Nadácie Tatra banky“, ktorá nám poskytla 500,- eur na realizáciu projektu „Kniha naša každodenná“. Aj touto cestou sa chceme poďakovať poskytovateľovi daru:

TBnadacia

Posledná úprava Piatok, 31 Október 2014 09:55