Najbližšie udalosti

03.09.2018

15.10. (pondelok)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. roč. - telocvičňa V20:

2. vyuč. h. 1.C
3.vyuč. h. 1.A
4. vyuč. h. 1.B

16.10. (utorok)

Sv. omša – V20

Práca psychológa s triedou - adaptácia 5. roč. – knižnica:
1. - 2. vyuč. h - 5.B
4. - 5. vyuč. h - 5.A

14.00 - 15.30 - Návšteva výstavy v Kunsthalle – 9. B

17.10. (streda)

Sv. omša - k32
2.-3. vyuč. h. - Práca psychológa s triedou: adaptácia 5. roč. - 5. C - knižnica
2.-3. vyuč. h. - Olympiáda v slovenskom jazyku: písomná časť – ž. 2. st. ZŠ  – učebne BF1, III. G
8:30 - 14:00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. B – Klubovňa Lumen

18.10. (štvrtok)

8:00 - 13:00 - Turnaj v minivybíjanej: obvodné kolo – žiaci 4. roč. ZŠ – telocvičňa K32
2. vyuč. h. - Zapojenie sa do Projektu „Milión detí sa modlí ruženec“ 

19.10. (piatok)

8:00 - 13:00 - MATBOJ: matematická súťaž družstiev – ž. 8.-9. roč.
2. - 3. vyuč. h.: Olympiáda v slovenskom jazyku: ústna časť – ž. 2. st. ZŠ  – Knižnica K32
8:30 - 14:00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. A – Klubovňa Lumen

Najbližšie termíny: 

29.10.: Riaditeľské voľno
30.10.: mimoriadny štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia Deklarácie slovenského národa
31.10. - 2.11.: jesenné prázdniny, nástup do školy 5.11. 

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro