• Svätý Otec František

    25.09.2018

    Tomáš po tom, čo uvidel Pánove rany, zvolal: _„Pán môj a Boh môj!“_ Ako môže byť Boh môj? Ako si môžem privlastniť Všemohúceho? Ak poviem môj, neznesväcujem Boha, uctievam Jeho MILOSRDENSTVO, pretože to On sa chcel stať „mojím“. Vravím: „Kvôli MNE si sa stal človekom, kvôli mne si zomrel a vstal z mŕtvych, už nie si len Boh, ale MÔJ Boh a môj život. V tebe som našiel lásku, ktorú som hľadal.“


Najbližšie udalosti

24.9. (pondelok)

-

25.9. (utorok)

Sv. omša - V20
Návšteva DID: 8.15 - 11:30 3.A
Návšteva DID: 9.45 - 12:30 3.B

26.9. (streda)

Sv. omša - K32
Návšteva DID: 8.15 - 11:30 3.A
Návšteva DID: 9.45 - 12:30 3.B

27.9. (štvrtok)

-

28.9. (piatok)

8:00 - 13:00 - Školský turnaj vo futbale - 7. - 8. roč. ZŠ

10:50 - 14:00 - Noc výskumníkov - 9. roč., III.G
 

Najbližšie termíny: 

1.10.: Rekolekcie kňazov Dekanátu BA – sever - preložená školská sv. omša
9.10.: Duchovná obnova žiakov – V20
10.10.: Duchovná obnova žiakov – K32

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.

Zoznam dostupných krúžkov

Skratka Vedúci krúžku Trvanie krúžku
EKK Environmentálny krúžok – krúžok ochrancov prírody V utorok od 14:15 – 16:00
Z13 Zumba 1. - 3. ročník štvrtok 16:30 – 18:00 telocvičňa V 20
Z49 Zumba 4. - 9. ročník utorok 16:30 – 18:00
KSR Krúžok šikovných rúk streda od 14:00
MAT Matematika pre Gymnázium 1 x do týždňa na cca 120 minút v PR1.
CHK Chemický krúžok 1 x do týždňa na cca 120 minút v PR1
KPP Mladý záchranár - Krúžok prvej pomoci Štvrtok od 14:15 -16:00
WNT Worried? Need to talk? Totally up to YOU!
PSK Pravé #Slovenské utorok 14:00
HOR Horokrúžok - Plné Pondelok / Streda 15:30 - 17:00
BEH Bežecký krúžok Streda 16:30 - 18:00
TPI Tvorivé písanie štvrtok 14:00 - 15:30
NHR Nemčina hrou pre 1. ročník ZŠ Pondelok 13:00 - 14:00
SJL Príprava na prijímacie skúšky a testovanie 9 Pondelok / Streda 15:00 - 16:30
FUT Futbalový krúžok Streda 14:00 - 15:30
STR Strelecký krúžok (NERF) Sobota 9:00 - 11:00
FFL Futbalový a florbalový krúžok Piatok 15:00
KER Keramika piatok od 14:00 do 16:00
KDS Keramika pre dospelých piatok 16:15 - 19:00
RBT Robotický krúžok 1 až 2 krát týždenne
JZD Jazdecký krúžok 1x týždenne Po-Pia
ŠC1 Šachový krúžok začiatočníci utorok 16:30
ŠC2 Šachový krúžok pokročilí streda 16:30
FAN Fantázia v kuchyni Streda o 14:30
PKN Pohybový krúžok pre najmenších Streda 15.00-16.30
MT9 Matematika pre 9. ročník štvrtok 15:00
SPV Spevácky krúžok V20 štvrtok 14:00 - 15:30

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro