WWW.SVFRANTISEK.SK
Odpadla nám hodina

Žiaci 1.C, 2.A, 2.B triedy sa 25.10. zúčastnili programu, ktorý zábavnou, atraktívnou, polyžánrovou formou vzbudil u detí záujem o témy odpad, triedenie, recyklácia, spaľovňa, zberný dvor, práca smetiara, či dôležitosť spoločenskej zodpovednosti jednotlivca. Tento program vytvorila trojica osvedčených a skúsených autorov z oblasti tvorby pre deti, spisovateľ Daniel Hevier, skladateľ Rastislav Dubovský a výtvarník Ľubo Guman, ktorý hravou a flexibilnou formou vzbudil u žiakov záujem o danú tému. Žiakom sa veľmi páčili piesne týkajúce sa odpadu. Žiaci sa tešili z predstavenia.

Mgr. Monika Kořínková

 
Čítanie 1.A

Po zvládnutí všetkých samohlások sa dnes naše hlavičky - makovičky z 1.A s chuťou pustili do nového písmenka M. S veľkým nadšením skladáme slová a už vieme napísať i to najkrajšie slovo na svete MAMA. Čo na tom, že je november. Mamky, mamičky ľúbime Vás po celý rok, nielen na Deň matiek.

Posledná úprava Sobota, 04 November 2017 22:28
 
Sila ľudskosti

Sila ľudskosti – to je názov filmu, ktorý sme so študentmi gymnázia a žiakmi 9. ročníka videli v kine Mladosť. Je to dokument, ktorý rozpráva príbeh Nikolasa Wintona, človeka, ktorý zachránil viac, ako 6 stoviek židovských detí z predvojnového Československa. Dostal ich do Anglicka, zabezpečil im adoptívne rodiny a postaral sa o to, že neskončili v koncentračných táboroch ako ich rodičia a ostatní príbuzní. Toto sú vyjadrenia žiakov 9. ročníka o tom, čo si z filmu odniesli.

A. Straková

Posledná úprava Štvrtok, 26 Október 2017 09:37
Pokračovanie
 
Milión detí sa modlí ruženec

Dňa 18. októbra 2017 sme sa na našej škole pripojili k medzinárodnej iniciatíve a spolu s takmer 70 krajinami sme sa zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete.

Iniciatívu “Milión detí sa modlí ruženec” každoročne organizuje pápežská nadácia ACN - Aid to the Church in Need (u nás Kirche in Not). Tento rok bol výnimočný skrze oslavy výročia fatimských zjavení, o to silnejšie bolo uvedomovať si silu modlitby ruženca detí spojených naprieč zemeguľou.

Viac o iniciatíve sa dočítate na stránke http://acn-slovensko.org/miliondeti/?page_id=6

Každá trieda školy sa modlila inou, vekuprimeranou formou. Jednotný bol však čas - o 9.00.

Prinášame Vám foto z 1. stupňa, cítili sme silnú prítomnosť Pána medzi nami, prichádzajúceho cez čistotu a úprimnosť detskej i spoločnej modlitby.


Posledná úprava Streda, 31 Január 2018 22:35
 
Naši prváci

S úmevom spomíname na 4. september, kedy medzi nás zavítali naši milí prváci. Trochu s motýľmi v bruškách si zasadli do školských lavíc v očakávaní nových školských zážitkov. V škole ich čakali pani učiteľky, ktoré sa tešia ako spolu prebádajú celú abecedu a skamarátia sa s číslami. Vitajte!

Posledná úprava Štvrtok, 16 November 2017 14:42
 
Hodina prvouky v 2.C

"Tak toto bola lepšia prvouka, ako keď musíme písať do zošita..." tešili sa druháci z 2.C.
Téma dopravných prostriedkov v nich rezonovala celú hodinu a v rámci lepenia plagátu sme si ich hravo zopakovali.

prvouka-2C

 
Škola v prírode Euromesto 2017

V nedeľu 24.septembra dopoludnia bolo pred našou školou rušno. Na parkovisku netrpezlivo postávali deti 6.A a 6.B, ktoré sa nevedeli dočkať odchodu do školy v prírode. Zamávali sme na rozlúčku rodičom a súrodencom a vyrazili sme. Po asi hodine cesty sme dorazili do Euromesta, kde sme celých 5 dní poznávali štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky, športovali, súťažili, povzbudzovali sa navzájom, tancovali, spievali, utužovali kamarátstva a tvorili nové. Bol to týždeň plný smiechu, radosti, zábavy a nezabudnuteľných okamihov. Bolo nám super a veru niektorí si pri rozlúčke aj poplakali. Odchádzali sme ale s krásnymi zážitkami a túžbou vrátiť sa niekedy späť tam, kde sa zo žiakov dvoch tried stala jedna partia.

Do našich spomienok môžete nahliadnuť v podobe fotiek.

Posledná úprava Sobota, 07 Október 2017 21:04
Pokračovanie
 
Záujmové krúžky 2017/2018

Začiatok práce záujmových útvarov v školskom roku 2017/2018

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 23:17
Pokračovanie
 
MS v robotike 2017

Blahoželáme našim študendom, ktorí na majstrovstvách sveta v robotike 2017 v Japonsku získali certifikát pre mužstvo s najlepšou prezentáciou.

ms-robotika-2017

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 22:08
 
Bazár sv. Františka a zbierka potravín a hygieny pre núdzne rodiny

Bazár bol ozdobou nášho školského dvora, bolo povzbudzujúce vidieť deti i rodičov preberať ponuku a prispievať.

Ďakujeme najmä Monike Vanekovej a každému z Vás, kto priniesol šatstvo, knihy, hračky i každému poctivému kupcovi.
Počas bazára sme vyzbierali 742 EUR. Pán Boh zaplať.

Naša Zbierka potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi prekvapila (množstvom i kvalitou) bratov kapucínov (aj gymnazistov, ktorí ju pomáhali nakladať a vykladať :-) ).

Posledná úprava Streda, 28 Jún 2017 14:50
Pokračovanie
 
Duchovná obnova prvákov a druhákov

Ďakujeme za krásny deň prežitý v blízkosti Márie, našej nebeskej mamy... Práve o nej bola tohtoročná duchovná obnova pre prvákov a druhákov na Veternicovej.

Stretli sme ju pri radostnom ruženci s naživo znázornenými tajomstvami a spievanými Zdrava’s-mi, pri hrách a úlohách opisujúcich jej život a najmä v dobrote a srdečnosti našich veľkých spoluziačok-animátoriek a tety Evky, ktoré nám o nej takto prišli rozprávať, hrať, svedčiť.

Panna Mária, naša nebeská mama, sme Tvoje deti a tešíme sa z toho. Prijmi od nás veľký ruženec, ktorý sme Ti sami vyrobili a vpísali doň mená nás na “Veternici”. Odovzdávame sa Ti, a nielen my, ale zverujeme do Tvojej ochrany i našich blízkych na celej škole i u každého z nás doma. Amen.


Posledná úprava Streda, 31 Január 2018 22:32
 
Hodina VYV + SJL v 2.C

Ráno obyčajne 2.C začína modlitbou a pesničkou k sv. Františkovi.
" Jedny šaty nohy bosé..."
A on naozaj pohotovo aj dnes skrátil diaľnicu medzi nebom a 2.C na V20 a tvoril s nami.
Hlásky, ich delenie a memorovanie vedia potrápiť... :-),
ale keď lepíte spolu plagát, je to zábava...
A keď na vás dozerajú svätí, je to milosť... :-).

   

Posledná úprava Piatok, 20 Október 2017 21:33
 
Radosť so sv. Františkom

Dňa 11.10.2017 sme s detičkami z ŠKD navštívili Líščie údolie s cieľom pozorovať zmeny v prírode.

  

Posledná úprava Streda, 18 Október 2017 22:02
 
Púť Šaštín

V pondelok 25. septembra 2017 putovali žiaci 5.ročníka spolu s pedagógmi, pánom riaditeľom a pátrom Tomášom do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 08:59
Pokračovanie
 
Kalendár školy 2017/2018

Na stiahnutie (PDF súbor): Kalendár školy 2017/2018

 
Výsledky testovania deviatakov

Tento rok naši deviataci zúročili všetku doterajšiu námahu  a ukázali, že nadobudnuté vedomosti vedia prakticky použiť. V Testovaní deviatakov dosiahli v oboch predmetoch výborné výsledky. Sme na nich hrdí.

Spomedzi ostatných škôl sa naši žiaci umiestnili takto:

Predmet

Národný priemer

Priemerná úspešnosť školy

Slovenský jazyk a literatúra

61,2 %

83,7 %

Matematika

56,4 %

80,7 %

 

V okrese Bratislava IV:

Predmet

Umiestnenie

Slovenský jazyk a literatúra

1. miesto

Matematika

1. miesto

 

V Bratislavskom kraji:

Predmet

Umiestnenie

Slovenský jazyk a literatúra

2. miesto

Matematika

5. miesto

 

Posledná úprava Utorok, 11 Júl 2017 22:10
 
Karolovo posolstvo

RTVS 1 odvysielala na Bielu sobotu, 15.4.2017 o 10:45 film inšpirovaný udalosťami zo života svätého pápeža Jána Pavla II, ktorý natočili žiaci našej školy, film Karolovo posolstvo: https://www.rtvs.sk/televizia/program/12112/123077.

Ďakujeme všetkým aktérom, ktorí sa zapojili do tvorby nášho filmu a vďaka ktorým môžeme aspoň trošku svedčiť a ďakovať matke Cirkvi a sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. za skutočnú Slobodu.Božích detí.

Posledná úprava Pondelok, 24 Apríl 2017 13:32
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Strana 2 z 2