Dokumenty

Na tejto stránke nájdete dôležité dokumenty, školský poriadok, jednotlivé učebné plány a informácie ohľadom platieb v našej škole.


Školský poriadok

podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítať viac

Informácie o platbách na škol. rok 2018/2019

Informácie ohľadom platieb za školský klub, záujmové krúžky, školské podujatia, pomôcky, či členské v RZ.

Prečítať viac

Hlavné úlohy školy pre rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 oslávime 15 rokov existencie našej školy; v auguste ubehlo 50 rokov od udalostí v 1968 a v októbri to bude 100 rokov od vzniku Československa. Ľudia nachádzajú symboliku v osmičkových rokov a mnohí vnímajú dejiny fatalisticky.

Prečítať viac

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro