Najbližšie udalosti:  

plagat zapasy a boje 2018

23.4. (pondelok) Exkurzia Londýn – žiaci 6.-9. roč. + I.-III. G

Deň Zeme – anketa v triedach, 1. vyuč. h.

TARZ-y - Karloveská 32

3.-4. roč. ZŠ, 16.15 – 16.30

2. st. + G., 17.15 – 17.30

Konzultácie – K32:

3.-4. roč. ZŠ, 16.30 – 18.00

2. st. + G., 17.30 – 19.00

 

24.4. (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Exkurzia Londýn – žiaci 6.-9. roč. + I.-III. G

Biblická olympiáda – diecézne kolo – žiaci ZŠ, 8.00 – 14.00

2. projektový konzultačný deň – 2. st. + G., 2.-3. vyuč. h.

Konzultácie/TARZ-y – Veternicova 20, od 16.30

 

25.4. (streda) Sv. omša – K32, 1. vyuč. h.

Exkurzia Londýn – žiaci 6.-9. roč. + I.-III. G

Biblická olympiáda – diecézne kolo – žiaci G., 8.00 – 14.00

Chemická olympiáda – krajské kolo – žiačka 9. roč., 8.00 – 14.00

Pikopretek: Železná studnička – tímy 5.-8. roč., 8.00 – 14.00

 

26.4. (štvrtok) Exkurzia Londýn – žiaci 6.-9. roč. + I.-III. G

 

27.4. (piatok) ŠKOLSKÁ KONFERENCIA – podľa osobitného harmonogramu, 1.-6. vyuč. h.

Chemická olympiáda – školské kolo – žiaci G., 2.-3. vyuč. h.

Exkurzia Londýn – žiaci 6.-9. roč. + I.-III. G

 

28.4. (sobota) Slávnosť 1. sv. prijímania 3. B - 28.4. o 10.00 h. – Kostol sv. Františka z Assisi

 

Najbližšie termíny:

4.5.: Testovanie KOMPARO – 4. a 6. roč.

11.5.: Koncoročná klasifikačná porada – IV. G

14.5.: 1. kolo prijímacích skúšok na gymnázium – 1. termín

17.5.: 1. kolo prijímacích skúšok na gymnázium – 2. termín

18.5.: Výročie posviacky školskej Kaplnky Jána Pavla II.

tabor-plagat 2018

 

Čaká nás tiež:

13.5.: Františkove trhy

23.6.: F-Day

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

 

Výsledky z celoslovenského testovania deviatakov 2016/2017

 

1. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón

2. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón   

Byť kresťanmi znamená nezačínať od smrti, ale od LÁSKY Boha k nám. Boh je VÄČŠÍ než ničota a stačí jediná zažatá sviečka, aby sme zvíťazili nad tou najtemnejšou nocou. A ak sa nás opýtajú na dôvody nášho ÚSMEVU, ktorý rozdávame a nášho trpezlivého delenia sa, vtedy budeme môcť odpovedať, že Ježiš je stále tu, živý medzi nami, živý a zmŕtvychvstalý.
Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2018 04:18