hladame posiluNajbližšie udalosti:  

20.11. (pondelok) TARZ-y / konzultácie – Karloveská 32:

3.-4. roč. ZŠ, 16.30 – 18.00
2. st. + G., 17.30 – 19.00

 

21.11. (utorok) Sv. omša - V20, 1. vyuč. h.

Olympiáda v ANJ – učebne ANJ, NEJ, 1.-7. vyuč. h.

Prednáška + beseda: Vzťahy mladých – 9. B, 4. vyuč. h.

Turnaj v basketbale – ZŠ Horova Devínska Nová Ves – chlapci 8.-9. roč.

 

22.11. (streda) Sv. omša - K32, 1. vyuč. h.

Testovanie T5 – 5. roč. – učebne 9. A, 9. B, I.-IV. G (Žiaci gymnázia majú študijné voľno okrem seminaristov), 8.00 – 12.10

Divadelné predstavenie v ANJ – DK Dúbravka - 2.-4. roč. ZŠ, 8.00 – 10.00

Individuálny program – žiaci 6.-7. roč., 9.00 – 11.00

Prednáška a beseda: Československí občania v gulagoch – 8.-9. roč. – pastoračná miestnosť pri kostole, 9.00 – 11.00

Divadelné predstavenie v ANJ – DK Dúbravka – 6.-9. roč. ZŠ, 11.00 - 13.00

TARZ-y/konzultácie – Veternicova 20, 16.30

 

Najbližšie termíny:

30.11.: Vianočný bazár ŠKD – V20
9.-13.12.: Exkurzia: Švajčiarsko – I.-II. G
13.-14.12.: Vianočné besiedky – V20
19.-21.12.: Vianočné večierky – 2. st. + G.
22.12.: Riaditeľské voľno

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

 

Výsledky z celoslovenského testovania deviatakov 2016/2017

 

1. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón

2. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón   

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Sobota, 18 November 2017 09:59