Zápis prvákov ZŠ 2018/2019

Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Františka z Assisi sa uskutoční 20. a 21. apríla 2018.

Zapis do 1. rocnika plagat20. 4. 2018 (piatok) v čase 15:00 – 18:00 h.
21. 4. 2018 (sobota) v čase 9:00 – 11:00 h.

Miesto konania zápisu: Veternicova 20, elokované pracovisko

  • K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
  • Pri zápise rodič vypĺňa dotazník so základnými údajmi. Dotazník bude možné pred zápisom stiahnuť z web stránky školy a priniesť so sebou (čitateľne vyplnený paličkovým písmom).
  • Z web stránky školy si budete môcť stiahnuť a podpísať aj Súhlas s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery.
  • Nevyhnutnou podmienkou pre Rozhodnutie o prijatí žiaka je písomný súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov) s výchovou a vzdelávaním na našej škole. Preto je vhodné, ak na zápis prídu obidvaja rodičia. Písomný súhlas je možné doniesť do školy priamo na zápis alebo doručiť dodatočne, najneskôr do 2. mája 2018.
  • Ak zvažujete odklad povinnej školskej dochádzky napriek tomu, že dieťa dosiahlo vek potrebný na zaškolenie, ste povinný dieťa zapísať, vyplniť žiadosť o odklad a doložiť odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie + odporúčanie alebo materskej školy alebo detského lekára.
  • Pri zápise je rodič povinný informovať školu o všetkých zdravotných, psychických prípadne sociálnych špecifikách dieťaťa, ktoré by mohli mať vplyv na jeho zaškolenie a plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prajeme Vám a Vašim deťom plnohodnotný zážitok z ich prvého kroku do školy :-),
pokoj a dobro
Ján Horecký, riaditeľ školy

 

Informácie k organizačnému zabezpečeniu priebehu vyšetrení školskej spôsobilosti predškolákov v CPPP a P BA IV

Posledná úprava Nedeľa, 15 Apríl 2018 20:44