Aktuálne poradie základných a stredných škôl

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. 

Pravidelne uverejňuje rebríčky hodnotenia škôl vrámci Slovenskej republiky. Sme radi, že sme sa v rebríčkoch hodnotenia opakovane umiestnili na popredných miestach. Je to jednak výsledok práce našich žiakov ale aj veľký záväzok do budúcnosti, ktorý nás zaväzuje robiť najlepšie ako vieme to, čo je naším poslaním.

http://www.ineko.sk/clanky/pozrite-si-aktualne-poradie-zakladnych-a-strednych-skol