Bazár sv. Františka a zbierka potravín a hygieny pre núdzne rodiny

Bazár bol ozdobou nášho školského dvora, bolo povzbudzujúce vidieť deti i rodičov preberať ponuku a prispievať.

Ďakujeme najmä Monike Vanekovej a každému z Vás, kto priniesol šatstvo, knihy, hračky i každému poctivému kupcovi.
Počas bazára sme vyzbierali 742 EUR. Pán Boh zaplať.

Naša Zbierka potravín a hygienických potrieb pre rodiny v núdzi prekvapila (množstvom i kvalitou) bratov kapucínov (aj gymnazistov, ktorí ju pomáhali nakladať a vykladať :-) ).


Brat Branislav Fabo Vás srdečne pozdravuje. Povedal, že donesené potraviny/hygienu budú triediť 2 týždne, každý kus je zaevidovaný u nich v počítači a bude adresne doručený presne tej rodine, ktorá to do domácnosti potrebuje.
Táto naša pomoc je dvojnásobne cenná, pretože prišla v pravej chvíli – v období, kedy majú kapucíni najmenej potrebných darov pre núdznych, a podľa br. Braňa budú mať všetky zaevidované rodiny čo jesť najmenej do konca augusta.
Ďakujeme aj mamičke, pani Simone Žáčikovej, ktorá túto akciu iniciovala a ohlásila našim žiakom v kostole.
Toto je ohromná vec a skutočné dobro. Je cenné tomuto učiť naše deti.

Máme niekoľko fotiek, snáď Vás potešia.
Pokoj a dobro
JÁN HORECKÝ

Posledná úprava Streda, 18 Apríl 2018 21:30