logo Titus Zeman

 

Sv. Otec František: 

Utorok, 21.11.2017

Mária, vzor pokorného a odvážneho pridŕžania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale VERNOSŤ. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek, i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme Jeho učeníkmi - MISIONÁRMI.

 

Pondelok, 20.11.2017

Byť svätým v každodennom živote neznamená, že sa musíme celý deň len modliť. Znamená to PLNIŤ si svoje povinnosti, ísť do práce či starať sa o deti so srdcom otvoreným voči Bohu, s ochotou, aby naša práca, ale aj choroba, utrpenie a ťažkosti boli OTVORENÉ k Bohu. Tak sa staneme svätými.

 

Nedeľa, 19.11.2017

V ťažkých chvíľach života majme odvahu pozdvihnúť oči k nebu. Myslime na mnohých kresťanov, ktorí prešli strasťami a uchovali si svoje krstné rúcha biele, vyprali ich v Baránkovej krvi (Zjv 7,14). Boh nás nikdy neopúšťa. Vždy, keď to potrebujeme, príde jeden z Jeho anjelov, aby nás pozdvihol a potešil. Niekedy sú to anjeli s ĽUDSKOU tvárou a srdcom, lebo Boží svätí sú ukrytí UPROSTRED nás.

 

Sobota, 18.11.2017

Kresťania v boji proti zlu NEZÚFAJÚ, neveria, že by negatívne sily mohli zvíťaziť. Posledným slovom nad dejinami človeka nie je nenávisť, smrť ani vojna. V každej chvíli života nám pomáha Božia ruka a tiež nenápadná PRÍTOMNOSŤ všetkých veriacich, ktorí nás predišli so znakom viery.

 

Piatok, 17.11.2017

Dobrý pastier vie ODSÚDIŤ zlo. Apoštolom nemôže byť niekto naivný, kto hovorí: ,Všetko je krásne, ide sa ďalej, všetko je dovolené...' Vernosť jedinému ženíchovi, Ježišovi Kristovi, treba CHRÁNIŤ. Pastier vie byť konkrétny, vie povedať: ,Toto nie'. Tak ako rodičia dieťaťu, keď ide k zásuvke: ,Nie, toto nerob! To je nebezpečné!'

 

Štvrtok, 16.11.2017

Božia moc nás zachraňuje v našej zraniteľnosti. Je tu niečo Božie, čo nám dáva NÁDEJ. ,Sme prenasledovaní, ale nie opustení, zrážajú nás, ale nehynieme,’ píše apoštol Pavol. Vidíme tu vzťah medzi hlinou a mocou, hlinou a pokladom. Máme POKLAD v hlinených nádobách. Ale pokušenie je vždy to isté: zakryť, utajiť, neveriť, že sme hlina. To je pokrytectvo voči nám samým.

 

Streda, 15.11.2017

Nebojte sa toho, kto sa vám vysmieva a zle s vami zaobchádza. Nebojte sa toho, kto vás ignoruje alebo toho, kto vám do tváre prejavuje úctu, ale za vaším chrbtom brojí proti Evanjeliu. Veľa je takých. Ježiš nás nikdy nenechá samých, lebo sme pre Neho vzácni, SPREVÁDZA nás.

 

Utorok, 14.11.2017

Kresťan žehná, hovorí dobre o Bohu a o druhých. Necháva sa POŽEHNAŤ od Boha a od druhých, aby kráčal vpred. Toto je SCHÉMA nášho kresťanského života, lebo všetci, aj laici, musíme žehnať druhým, hovoriť dobre o iných a hovoriť dobre Bohu o druhých.

 

Pondelok, 13.11.2017

Niekto môže povedať, že sme gerontokracia, vláda starcov Cirkvi. My nie sme starci, ale starí otcovia, na ktorých hľadia vnuci. Starí otcovia, ktorí im vďaka skúsenosti musia dať zmysel života. Starí otcovia, ktorí nie sú uzavretí do melanchólie z minulosti, ale povolaní snívať a odovzdať mládeži náš SEN, z ktorého môžu načerpať silu prorokovať a pokračovať v plnení POSLANIA.

 

Nedeľa, 12.11.2017

Pán nám dnes hovorí to isté, čo Abramovi: Vstaň, zdvihni oči a dúfaj! Hovorí nám, že ešte NENASTAL čas uzatvárať náš život, ukončovať náš príbeh a sumarizovať naše dejiny. Pán nám hovorí, že náš príbeh je stále otvorený, otvorený až do konca, otvorený pre poslanie. Pán tromi ROZKAZMI naznačuje našu MISIU: Vstaň! Zdvihni oči! Dúfaj!

 

Sobota, 11.11.2017

Kresťania milujú, ale nie vždy sú MILOVANÍ. Ježiš nám od začiatku predostiera skutočnosť, že vyznanie VIERY sa odohráva v nepriateľskej atmosfére. Kresťania idú proti PRÚDU. Je to normálne, pretože svet je poznačený hriechom, čo sa prejavuje rozličnými formami egoizmu a nespravodlivosti.

 

Piatok, 10.11.2017

Prosme Ducha Svätého, oheň lásky horiaci v Cirkvi a v našom vnútri, aj keď ho často zakrývame popolom našich vín: Boží Duch, Pán, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď! Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu, zostúp opäť na nás a nauč nás JEDNOTE, obnov naše srdcia a nauč nás MILOVAŤ tak, ako nás ty miluješ a ODPÚŠŤAŤ tak, ako nám ty odpúšťaš.

 

Štvrtok, 9.11.2017

Odpustenie, to je počiatok Cirkvi, spojivo, ktoré nás udržuje pohromade, malta, čo spája tehly domu. Odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou LÁSKOU, tým, čo udržuje v JEDNOTE, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova. Odpustenie dáva NÁDEJ.

 

Streda, 8.11.2017

Duch Svätý s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí rozmanitosť. V každej epoche dáva prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje JEDNOTU, spája, zhromažďuje a obnovuje HARMÓNIU. A tak je to opravdivá jednota podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

 

Utorok, 7.11.2017

Ako kresťania máme kráčať spoločne a pracovať spoločne. Milovať sa. A spoločne hľadať spôsob, ako vysvetliť rozdiely medzi nami, dohodnúť sa a KRÁČAŤ! Ak zostaneme stáť, ak nekráčame, nikdy, nikdy sa nedohodneme. Je to tak, pretože Duch nás chce mať v POHYBE.

 

Pondelok, 6.11.2017

Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši a aby sme sa cítili lepšie. Nie! Znamená to zažívať BOLESŤ druhých. Viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí a je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie UTRPENIA?

 

Nedeľa, 5.11.2017

Aký je liek na zmenu srdca nešťastnej osoby? Aká je medicína na premenu srdca človeka, ktorý nie je šťastný? LÁSKA! A ako dáme človeku pocítiť, že je MILOVANÝ? Predovšetkým ho treba objať a dať mu pocítiť, že je vytúžený a že je dôležitý. A on prestane byť smutný.

 

Sobota, 4.11.2017

Keď tým, kto nie je milovaný alebo sa ním necíti byť, je dospievajúci človek, môže sa z toho zrodiť násilie. V pozadí mnohých foriem nenávisti a výtržníctva je srdce, ktorému sa nedostalo prijatia. Neexistujú zlé deti ani celkom skazení dospievajúci. Existujú však takí, čo sú NEŠŤASTNÍ. A čo nás môže urobiť šťastnými, ak nie skúsenosť darovanej a prijatej LÁSKY?

 

Piatok, 3.11.2017

Mnohí ľudia sa dnes usilujú o istú viditeľnosť len preto, aby utíšili vnútornú prázdnotu. Akoby sme boli osobami večne potrebujúcimi uistenia. Viete si však predstaviť svet, kde všetci žobrú o POZORNOSŤ druhých uvádzaním dôvodov, zatiaľ čo nikto nie je ochotný druhého milovať nezištne? Predstavte si svet bez nezištnosti lásky. V skutočnosti je to PEKLO.

 

Štvrtok, 2.11.2017

Cintorín nám pripomína blízkych, ktorí nás opustili. Ale v tomto smútku prinášame kvety ako znak NÁDEJE. Smútok sa mieša s nádejou. NÁDEJ nám pomáha, lebo aj my musíme prejsť touto cestou. Všetci ňou pôjdeme, ale s kvetom nádeje, s tým pevným lanom, ktoré je ukotvené v záhrobí. A hľa, táto kotva nesklame, je nádejou VZKRIESENIA.

 

Streda, 1.11.2017

S celou Cirkvou slávime sviatok Všetkých svätých. Pripomíname si nielen tých, ktorí boli v priebehu dejín vyhlásení za svätých, ale aj mnohých našich bratov a sestry, ktorí prežili svoj kresťanský život v plnosti VIERY a LÁSKY ako život jednoduchý a skrytý. Iste sú medzi nimi mnohí naši príbuzní, priatelia a známi.

 

Utorok, 31.10.2017

Henri de Lubac napísal, že najväčším nebezpečenstvom pre Cirkev je duchovná svetskosť, čiže korupcia, ktorá je horšia než MALOMOCENSTVO. Našou korupciou je duchovná svetskosť, vlažnosť, pokrytectvo, ľahostajnosť, dominancia ducha sveta v našich životoch a postoj ľahostajnosti.

 

Pondelok, 30.10.2017

Keď sa niekto nahnevá, stratí pokoj. Keď sa moje srdce znepokojuje, je to preto, lebo nie som otvorený pre Ježišov pokoj, nie som schopný žiť život tak, ako príde, aj s krížom a bolesťami, ktoré prináša. Musíme byť schopní prosiť o MILOSŤ, vyprosiť si od Pána Jeho POKOJ.

 

Nedeľa, 29.10.2017

Boží pokoj je reálny, ide do reality života, neneguje život. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu veľa ťažkých vecí, sú tu vojny, ale ten vnútorný pokoj, ktorý je DAROM, ten sa nestráca, ale ide ďalej, nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez KRÍŽA nie je Ježišovým pokojom. Je to pokoj, ktorý sa dá kúpiť.

 

Sobota, 28.10.2017

Kresťanská existencia nie je utkávaná z prejemnelých radostí, ale z vĺn zaplavujúcich všetko. Skúste aj vy, s tým nákladom sklamaní a prehier, ktoré každý z nás nesie, pomyslieť na to, že Boh je nám nablízku, VOLÁ nás po mene a HOVORÍ nám: „Povstaň a prestaň plakať, lebo som ťa prišiel oslobodiť!“

 

Piatok, 27.10.2017

Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je PRÍBEHOM lásky Boha. A každého z nás Boh volá VLASTNÝM menom, pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva nás, odpúšťa nám a je s nami trpezlivý.

 

Štvrtok, 26.10.2017

Vedieť milovať nie je ani pre kresťana niečím, čo by nadobudol raz navždy. Každý deň musíme začínať nanovo a cvičiť sa, aby sa naša láska k bratom a sestrám, ktorých stretávame, stala ZRELOU a OČISTENOU od obmedzení a hriechov, ktoré ju robia egoistickou, neplodnou a nevernou.

 

Streda, 25.10.2017

Kľúče na otvorenie srdca sa nedajú nikde kúpiť. Je to Boží dar. Toto je modlitba, ktorú sa máme modliť: „Pane, otvor moje srdce, aby som mohol CHÁPAŤ to, čo si nás naučil. Aby som mohol PAMÄTAŤ na tvoje slová a NASLEDOVAŤ tvoje slová. Aby som dospel k plnej pravde.

 

Utorok, 24.10.2017

Cesta každodenného obrátenia je prejsť od svetského štýlu života, pokojného, bez rizík, katolíckeho, ale vlažného, k životnému štýlu SKUTOČNÉHO ohlasovania Ježiša, k radostnému ohlasovaniu Krista. Prejsť z religiozity k viere a k zvolaniu: ,Ježiš je Pán’. Tento ZÁZRAK koná Duch Svätý.

 

Pondelok, 23.10.2017

Tajomstvo cesty vedúcej do Emauz je, že sme vždy milovaní. Boh nás nikdy neprestane MILOVAŤ. Vždy bude kráčať s nami. Aj v tých najbolestnejších chvíľach a najhorších momentoch, aj vo chvíľach porážky je Pán. Toto je naša NÁDEJ. Poďme vpred s touto nádejou, lebo On stále kráča s nami!

 

Nedeľa, 22.10.2017

Všetci sme vo svojom živote zažili ťažké, temné chvíle. Momenty, v ktorých sme kráčali smutní a bez výhľadu, len s múrom pred sebou. Ale Ježiš je vždy po našom boku, aby nám DODAL nádej a aby nám ZOHRIAL srdce a povedal: „Napreduj, ja som s tebou. Len ďalej vpred.“

 

Sobota, 21.10.2017

Ježiš pre dvoch učeníkov, vracajúcich sa do Emauz, opakuje kľúčové gesto eucharistie. Berie chlieb, dobrorečí, láme ho a rozdáva. Nie je v týchto gestách celý Ježišov príbeh? A nie je v každej eucharistii aj ZNAMENIE toho, čím má Cirkev byť? Ježiš nás berie, žehná, „láme“ náš život a ponúka ho ostatným. Lebo neexistuje láska bez OBETY.

 

Piatok, 20.10.2017

Koľkokrát v živote sme dúfali, koľkokrát sme sa cítili byť len na krôčik od šťastia, a potom sme sa ocitli na zemi, sklamaní. Ale Ježiš KRÁČA so všetkými malomyseľnými, čo idú so sklonenou hlavou, kráča s nimi s ohľaduplnosťou a dokáže im prinavrátiť NÁDEJ.

 

Štvrtok, 19.10.2017

Prosíme Ducha Svätého, aby nás inšpiroval, aby nám povedal áno či nie, alebo robíme len rozumové kalkulácie? V Apokalypse sv. Ján začína pozvaním „siedmim cirkvám“ počúvať, čo im hovorí Duch Svätý. Prosme o milosť POČÚVAŤ, čo Duch HOVORÍ našej cirkvi, komunite, farnosti, rodine a každému z nás.

 

Streda, 18.10.2017

Aký je môj osobný vzťah s Duchom Svätým? Prosím Ho, aby ma každodenne VIEDOL v mojom živote? Prosím, aby mi dal MILOSŤ rozlíšiť dobré od menej dobrého? Pretože dobré od zlého sa rozlíši hneď. Ale je tu to skryté zlo, ono menšie dobro, ktoré ale ukrýva zlo.

 

Utorok, 17.10.2017

Duch Svätý hýbe srdcom. Som schopný POČÚVAŤ Ducha Svätého? Som schopný PROSIŤ Ho o inšpiráciu prv než urobím nejaké rozhodnutie, prv než sa k niečomu vyslovím alebo niečo podniknem? Alebo je moje srdce nerušené, bez emócií, nehybné?

 

Pondelok, 16.10.2017

Sv. Pavol pripisuje Duchu Svätému schopnosť dať nám OPLÝVAŤ nádejou. Znamená to nikdy sa nenechať odradiť, DÚFAŤ „proti každej nádeji“ (Rim 4,18). Dúfať aj vtedy, keď sa vytráca každý ľudský dôvod k nádeji, ako to bolo u Abraháma, keď mal obetovať svojho jediného syna Izáka, a ako to bolo u Panny Márie pod Ježišovým krížom.

 

Nedeľa, 15.10.2017

„Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“ (Rim 15,13) Výraz „Boh nádeje“ neznamená len to, že dúfame, že k Nemu jedného dňa dôjdeme vo večnom živote. Boh nám už teraz dáva „v nádeji sa radovať“ (Rim 12,12). Nie iba dúfať, že sa raz budeme radovať. Je to RADOSŤ z DÚFANIA.

 

Sobota, 14.10.2017

Prosme, nech Pán obmäkčí srdcia STRNULÝM ľuďom, ktorí sú stále UZATVORENÍ v zákone a odsudzujú všetko, čo je mimotoho zákona. Nevedia, že Slovo prišlo v tele, že Slovo je svedkom poslušnosti. Nevedia, že nežnosť Boha je schopná nahradiť kamenné srdce srdcom z mäsa.

 

Piatok, 13.10.2017

Uzatvorené a kamenné srdcia, ktoré sa nechcú otvoriť a počúvať, spôsobujú Cirkvi veľké utrpenie. Srdcia, ktoré poznajú len jazyk ODSÚDENIA. Takí ľudia sú uzatvorení, vedia všetko a nepotrebujú vysvetlenia. Uzatvorené srdce nenechá do seba VSTÚPIŤ Ducha Svätého.

 

Štvrtok, 12.10.2017

Cirkev, ktorá nevstane a ktorá NEKRÁČA, ochorie. Taká Cirkev skončí s mnohými psychickými a duchovnými traumami, uzavretá v malom svete klebiet, pletiek, bez horizontov. Vstaň a choď, postav sa a kráčaj! Tak musí Cirkev reagovať pri EVANJELIZÁCII.

 

Streda, 11.10.2017

Evanjelizovať je povolanie a veľká útecha Cirkvi. Aby si evanjelizoval, vstaň a choď! Nezostaň sedieť pokojne vo svojom dome. Aby bola Cirkev VERNÁ Pánovi, musí stáť na nohách a KRÁČAŤ. Cirkev, ktorá

 

Utorok, 10.10.2017

Cesta kresťana je kráčať v Ježišových stopách: v stopách ohlasovania, utrpenia, kríža a zmŕtvychvstania. Prosme za tých RIGÍDNYCH, ktorí sú v Cirkvi, za čestných rigídnych, akým bol Šavol, ktorí majú zápal, ale mýlia sa. Aj za rigídnych POKRYTCOV, tých s dvojakým životom, o ktorých Ježiš hovorieval: ,Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia’.

 

Pondelok, 9.10.2017

Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Pre Neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. Napriek tomu nie je vždy jednoduché ROZLÍŠIŤ hlas dobrého Pastiera. Buďme na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť ODPÚTA hluk iných hlasov.

 

Nedeľa, 8.10.2017

Ako môžem vedieť, či niečo pochádza od Ducha Svätého alebo zo sveta, od ducha sveta, od zlého ducha? Treba prosiť o milosť rozlišovania. Nástroj, ktorý nám dáva samotný Duch Svätý, je ROZLIŠOVANIE. V každej situácii je potrebné rozlíšiť ako treba konať.

 

Sobota, 7.10.2017

Odpor voči Duchu Svätému znamená hovoriť: ,Vždy sa to robilo takto a musí sa to takto robiť. Žiadne novosti. Zober si tabletku, ktorá ťa upokojí.’ To je UZAVRETIE sa pred Božím hlasom. Pán v Žalme hovorí svojmu ľudu: ,NEZATVRDZUJTE svoje srdcia ako vaši otcovia’.

 

Piatok, 6.10.2017

Prvým krokom na ceste poddajnosti Duchu Svätému je PRIJAŤ Božie slovo. Druhým je POZNAŤ Slovo Ježiša, ktorý hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú.“ Tretím krokom je dôverný VZŤAH s Božím slovom. Ovocím prijatia a poznania Božieho slova je dobrota, láskavosť, radosť, pokoj, sebaovládanie, miernosť.

 

Štvrtok, 5.10.2017

Nie sme sirotami, máme v nebi Matku. Učí náš cnosti čakania aj vtedy, keď sa zdá, že všetko stratilo zmysel. Ona vždy dôveruje TAJOMSTVU Boha, aj vtedy, keď sa zdá, že sa vytráca vinou zla sveta. Nech je nám Matka, ktorú nám Ježiš daroval, vždy, aj vo chvíľach ťažkostí, OPOROU. Mária je Matkou NÁDEJE.

 

Streda, 4.10.2017

Evanjeliá nám o Márii pod krížom hovoria iba jedno, že tam „stála“. Stála tam, v tom najhroznejšom okamihu a trpela spolu so svojím Synom. Táto žena z Nazareta, teraz už so šeďou vo vlasoch, znovu ZÁPASÍ s Bohom, ktorého treba jedine OBJAŤ, a so životom, ktorý dospel na hranicu najtemnejšej tmy.

 

Utorok, 3.10.2017

Mária akoby takmer zmizla z deja evanjelií. Znovu sa však objavuje pri kríži, v kľúčovom momente, keď sa veľká časť priateľov zo strachu rozpŕchla. Matky NEZRÁDZAJÚ. Nik z nás nevie, čo bolo bolestivejším utrpením. Či utrpenie nevinného muža, ktorý zomiera na kríži, či agónia matky, ktorá SPREVÁDZA posledné chvíle života svojho syna.

 

Pondelok, 2.10.2017

Máriu nedeprimujú neistoty života, keď sa zdá, že nič nejde správnou cestou. Neprotestuje proti životu, ktorý nám často odhaľuje nevraživú tvár. Mária počúva. Medzi NÁDEJOU a NAČÚVANÍM je silný vzťah a Mária počúva a prijíma život s radostnými dňami, ale aj s tragédiami. Až po vrcholnú noc, keď je jej Syn pribitý na kríž.

 

Nedeľa, 1.10.2017

Viera sa nemení, je tá istá. Je však v pohybe, rastie, zväčšuje sa. Podľa sv. Vincenta „pravdy Cirkvi napredujú, rokmi sa UPEVŇUJÚ, vyvíjajú sa v priebehu časov, vekom sa PREHLBUJÚ, lebo sú časom, rokmi SILNEJŠIE, rozširujú sa“. Prosme Pána o milosť rozlišovania, aby sme si nepomýlili cestu a neupadli do nečinnosti a do uzavretia srdca.

 

Sobota, 30.9.2017

Cirkev je plná skrytých svätcov a táto svätosť nás vedie vpred k druhej plnosti časov, keď príde Pán. Boží ľud je na ceste. Ak sa zastaví, stáva sa väzňom ako somár v chlieve. Je tam, nechápe, nejde vpred, neprehlbuje vieru, lásku, neočisťuje dušu. Každý z nás je na ceste k plnosti VLASTNÉHO času, život sa skončí a bude sa musieť postaviť pred Pána.

 

Piatok, 29.9.2017

Spolu s Máriou môžeme ospevovať MILOSRDENSTVÁ Pánove: moja duša spieva pre Teba, Pane! Milosrdenstvo, ktoré si mal voči svojim svätým, došlo aj KU MNE. Kvôli pýche môjho srdca som žil rozptýlený svojimi ambíciami a záujmami. Jediná možnosť VYVÝŠENIA, ktorú mám, je to, aby ma tvoja Matka vzala do náručia, zakryla svojim plášťom a položila vedľa tvojho Srdca.

 

Štvrtok, 28.9.2017

Veľká nespravodlivosť sa koná voči Bohu a Jeho milosti, keď sa tvrdí, že hriechy sú potrestané Jeho súdom bez toho, aby sme pripustili, že sú odpustené Jeho milosrdenstvom! Musíme dávať MILOSRDENSTVO pred súd. Boží súd bude vždy vykonaný vo svetle Jeho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo prirodzene nepopiera SPRAVODLIVOSŤ, lebo Ježiš na seba zobral dôsledky nášho hriechu spolu s náležitým trestom.

 

Streda, 27.9.2017

Kto je Mária? UČITEĽKA duchovného života, prvá, ktorá nasledovala Krista alebo ,nedostupná’ Pani? POŽEHNANÁ, ktorá uverila Božiemu slovu alebo ,svätý obrázok’, ku ktorému chodíme, aby sme dosiahli láskavosti za nízku cenu? Mária UCTIEVANÁ Cirkvou alebo Mária, ktorá zadržuje ruku Boha kata, teda Mária milosrdnejšia než Baránok, ktorý sa obetoval za nás?

 

Utorok, 26.9.2017

Boh nás stvoril ako NÁDEJ pre iných. Nebo dáva do pohybu ozajstnú mobilizáciu proti ľahostajnosti. Nechceme byť preťatou nádejou! Život môže prežiť iba vďaka OBETAVOSTI iného života. „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24).

 

Pondelok, 25.9.2017

Keď prechádzame krížom, Ježiš ním už prv prešiel. Teda to nie my vystupujeme na kríž hľadať Ježiša, ale On sa uponížil a zostúpil až na kríž, aby našiel nás, aby v nás ZVÍŤAZIL nad temnotami zla a priviedol nás k SVETLU.

 

Nedeľa, 24.9.2017

Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebeskému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré vzal na seba v lone Panny Márie. Ako KOTVU upriamujme svoju nádej na človečenstvo umiestnené v nebi po Otcovej pravici (Ef 2,6). Táto nádej nech je v živote nás všetkých. NÁDEJ, ktorá nám pomáha až do posledného výdychu.

 

Sobota, 23.9.2017

Pod plášťom Márie sa nestratia jej synovia a dcéry, z jej ramien príde nádej a pokoj, ktorý potrebujú a ktorý vyprosujem všetkým bratom a sestrám v krste i v ľudskosti, najmä chorým, väzneným, chudobným a opusteným. Prosme Boha s NÁDEJOU, že nás budú počúvať ľudia, a obracajme sa na ľudí s ISTOTU, že nám pomáha Boh.

 

Piatok, 22.9.2017

Byť kresťanmi neznamená vychádzať zo smrti, ale z LÁSKY, ktorou Boh prekonal smrť. Boh je väčší než ničota. K víťazstvu nad najtemnejšou nocou stačí jedna zažatá SVIECA. Pavol volá „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15,55). Nosme toto zvolanie v srdci. A ak sa nás opýtajú na dôvod nášho úsmevu, môžeme odpovedať, že Ježiš je naďalej ŽIVÝ medzi nami.

 

Štvrtok, 21.9.2017

Drahí chorí, žite svoj život ako DAR. Nepovažujte sa len za príjemcov solidarity, cíťte sa byť plne účastní na živote a poslaní Cirkvi. Vaša tichá prítomnosť, modlitba a každodenná obeta vašich utrpení v jednote s utrpeniami ukrižovaného Ježiša, sú duchovným zdrojom pre každú kresťanskú komunitu. Nehanbite sa byť vzácnym POKLADOM Cirkvi.

 

Streda, 20.9.2017

Keď prechádzame krížom, Ježiš tadiaľ už prešiel. Vo svojom umučení zobral na seba všetky naše utrpenia. Vie, čo znamená bolesť, rozumie nám a UTEŠUJE nás. Apoštol Peter bol vo väzení a celá Cirkev sa za neho modlila a Pán ho UTEŠIL. Toto je tajomstvo Cirkvi: Cirkev prosí Pána, aby utešil skľúčených a On ich utešuje, i v skrytosti.

 

Utorok, 19.9.2017

Budúcnosť našej spoločnosti si vyžaduje zo strany nás všetkých, osobitne zodpovedných a inštitúcií, konkrétnu pozornosť voči ŽIVOTU a MATERSTVU. Pamätajme s vďačnosťou a láskou na všetky mamy, aj na naše mamy v nebi, zverujúc ich Márii, Ježišovej mame.

 

Pondelok, 18.9.2017

Vždy treba hľadať dvere, ktoré sú aspoň pootvorené, aby sme nimi vošli a hovorili o spoločných veciach a postúpili ďalej. POKOJ sa tvorí každý deň. Aj PRIATEĽSTVO medzi ľuďmi, vzájomné poznanie a uznanie sa tvorí každodenne. ÚCTA k inému, povedať, čo si myslím, ale s rešpektom, kráčať spolu.

 

Nedeľa, 17.9.2017

V našom živote nebude takého dňa, v ktorom by Božie srdce prestalo mať o nás starosť. On si o nás robí starosti, kráča spolu s nami, lebo nás miluje. Postará sa o všetky naše potreby a neopustí nás ani v čase skúšky a tmy. Nech sa táto ISTOTA hlboko zahniezdi v našom vnútri, aby nikdy NEVYHASLA.

 

Sobota, 16.9.2017

Pomyslime na každodenné problémy, na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými trpí niekto z našich príbuzných, na vojny a ľudské tragédie, a jednoducho, pokorným hlasom, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: „Neviem, prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus VSTAL z mŕtvych a ja som na to STAVIL."

 

Piatok, 15.9.2017

Mária nás pod Ježišovým krížom rodí, je skutočnou mučeníčkou. S prebodnutým srdcom prijíma to, že nás všetkých porodí v tej chvíli bolesti. Od toho okamihu sa stáva našou Matkou, STARÁ sa o nás a NEHANBÍ sa za nás.

 

Štvrtok, 14.9.2017

Život kresťana nie je sociálny status ani praktizovanie určitej spirituality, ktorá mu robí dobre. Život kresťana je svedectvo v POSLUŠNOSTI. Nemajme strach z bremena každodennosti a z ťarchy okolností. Kto uteká pred krížom, uteká pred zmŕtvychvstaním! Kto neprechádza skúsenosťou kríža až k PRAVDE Zmŕtvychvstania, sám seba odsudzuje na zúfalstvo.

 

Streda, 13.9.2017

Dôvodom každého prenasledovania je NENÁVISŤ kniežaťa tohto sveta voči tým, ktorí boli zachránení a vykúpení Ježišom prostredníctvom Jeho smrti a zmŕtvychvstania. Ježiš svojim učeníkom hovorí aj o nenávisti: „Nestrachujte sa! Svet vás bude nenávidieť, ale vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“

 

Utorok, 12.9.2017

Pre zákonníkov sa Slovo nestalo telom, ale zákonom. Chytili sa do pasce racionalistickej mentality. V dejinách Cirkvi sa to stalo veľakrát. Cirkev niekedy skĺzla k teológii typu „smie sa, nesmie sa, odtiaľ potiaľ“, a zabudla na SILU a SLOBODU Ducha, na ZNOVUZRODENIE z Ducha, ktoré nám daruje slobodu a priamosť v ohlasovaní.

 

Pondelok, 11.9.2017

Ak kresťan tvrdí, že ohlasuje Evanjelium, ale nie je nikdy pokúšaný, znamená to, že diabol sa neznepokojuje, pretože ohlasuje niečo neužitočné. Pri opravdivom ohlasovaní je vždy prítomné POKUŠENIE a tiež PRENASLEDOVANIE. Keď sme v utrpení, Pán nás znovu vzchopí a dá nám silu ako to Ježiš prisľúbil, keď posielal apoštolov.

 

Nedeľa, 10.9.2017

Svätý veriaci ľud Boží sú ľudia, ktorí kráčajú vzpriamene a v nádeji. Kamkoľvek idú, vedia, že Božia láska ich predchádza. Neexistuje taký kút sveta, ktorý by unikol VÍŤAZSTVU zmŕtvychvstalého Krista. Víťazstvo Zmŕtvychvstalého je víťazstvom LÁSKY.

 

Sobota, 9.9.2017

Kotva je nástroj, ktorý moreplavci hádžu na breh a potom uchopia lano, aby loď PRIBLÍŽILI k brehu. Naša viera je kotvou v nebi. My máme svoj život ukotvený v nebi. Čo máme robiť? Uchopiť lano a ísť vpred, lebo sme si istí, že náš život je akoby kotvou v nebi, na tom brehu, ku ktorému PRÍDEME.

 

Piatok, 8.9.2017

Bohu nikdy neprestane záležať na našom dobre. Nech Panna Mária, útočisko hriešnikov, dá vytrysknúť v našich srdciach dôvere, aká skrsla v srdci márnotratného syna: „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som“ (Lk 15, 18). Touto cestou môžeme darovať Bohu RADOSŤ. Jeho radosť sa môže stať Jeho i našou OSLAVOU.

 

Štvrtok, 7.9.2017

Dokedy bude trvať Božia starostlivosť o človeka? Dokedy sa Pán Ježiš bude o nás starať? Odpoveď evanjelia: až do SKONČENIA sveta! Pominie sa nebo i zem, ľudské nádeje budú zrušené, ale On bude Bohom, ktorý kráča s nami. Nebude takého dňa v našom živote, v ktorom by sme prestali byť predmetom STAROSTLIVOSTI Božieho srdca.

 

Streda, 6.9.2017

Existuje pokušenie k ZATVRDENIU si srdca pred Pánom a bratmi, pokušenie VYVYŠOVAŤ sa nad ostatných a nechať sa OBSLUHOVAŤ, nie slúžiť. Od počiatku tak bolo medzi učeníkmi, ktorí „sa cestou hádali, kto z nich je väčší“ (Mk 9,34). Protiliekom je: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (Mk 9,35).

 

Utorok, 5.9.2017

Pravá VIERA nás vedie žiť a šíriť KULTÚRU stretnutia, dialógu, úcty a bratstva, vedie nás k odvahe odpustiť tomu, kto nás uráža, podať ruku tomu, kto padol, zaodieť nahého, nasýtiť hladného, navštíviť väzneného, pomôcť sirote, dať sa napiť smädnému a pomôcť starému človeku a núdznemu.

 

Pondelok, 4.9.2017

Keď sa človek dotkne dna neúspechu a neschopnosti, keď sa vzdá ilúzie, že je najlepší, že je stredom sveta, vtedy mu Boh PODÁVA ruku, aby PREMENIL jeho noc na úsvit, žiaľ na radosť a smrť na zmŕtvychvstanie.

 

Nedeľa, 3.9.2017

Náš Boh je Boh s nami. Je „nadchnutý“ pre človeka. Ľudia sú zdatní v búraní mostov, On však nie. Ak naše srdce ochladne, to Jeho zostáva vždy žeravé. Náš Boh nás vždy sprevádza, aj vtedy, keď sme naňho zabudli. Na rozhraní od neviery k viere je rozhodujúce zistenie, že sme MILOVANÍ a SPREVÁDZANÍ Otcom.

 

Sobota, 2.9.2017

Jedinečnosť každého z nás je BOHATSTVOM. Porovnávanie sa s tými, čo sú na tom lepšie, vedie k nevraživosti. Porovnávanie s tými, ktorí sú na tom horšie, vedie k pýche a lenivosti. Kto má sklon vždy sa POROVNÁVAŤ, skončí ustrnutý sám v sebe. Naučme sa aj pri rozdielnosti pováh, chariziem a názorov žiť v poddajnosti Duchu Svätému.

 

Piatok, 1.9.2017

ZÁVISŤ je rakovina, ktorá za krátky čas zničí akékoľvek telo: „Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť“ (Mk 3,24-25). Nezabudnite, že „závisťou diabla prišla na svet smrť“ (Múd 2,24). OHOVÁRANIE je jej prostriedkom i zbraňou.

 

 

Posledná úprava Utorok, 21 November 2017 08:57