Aktuality

Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia. Po nácviku evakuácie sa presunuli do Líščieho údolia, kde overovali voje schopnosti i zručnosti na teoretických, ako aj praktických stanovištiach.

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú pracovať najneskôr v októbri. Na stránke školy budú informácie, ktoré krúžky sa otvoria a ktoré kvôli nízkemu počtu prihlásených záujemcov otvorené nebudú. 

Rodičovský klub

06.09.2018

Stretnutia školskej psychologičky Evy Polákovej s rodičmi. Posledná streda v mesiaci. Knižnica V-20! 15:00 - 17:00

Vitajte v škole

03.09.2018

Začiatok dobrý – všetko dobré. Prvý školský deň je nesmierne dôležitý. 

Tu si môžete pozrieť rozdelenie žiakov do jednotlivých tried 1. ročníka ZŠ:

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o prevádzke školského klubu detí na tento školský rok 2018/2019.

Zoznam pomôcok žiaka, ktoré bude počas prvého ročníka potrebovať.

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na vás už veľmi tešíme! Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 v pondelok.

Výsledkov: 1 - 9 z 9

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro