Aktivity Naše aktivity
ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
Účasť žiakov školy v postupových súťažiach za školský rok 2011/2012

 Prehľad úspešných žiakov po triedach (pdf súbor).

 

FLL

22. 11. 2011 sa v Mlynskej Doline v Bratislave konalo regionálne kolo robotickej súťaže First Lego League. Z našej školy sa tohto regionálneho kola zúčastni až dva tímy s týmito názvami: Mimožemšťania a Kompíci. 

Chlapci mali zostrojiť robota, ktorý prejde vopred danou dráhou, ktorá má rôzne prekážky a pritom má robot splniť aj nejaké stanovené úlohy. Ďalšou úlohou bolo vypracovať výskumný projekt, ktorý by pomohol skvalitniť produkciu potravín, pretože tento rok bolo nosnou témou súťaže téma "Food Factor", čiže potraviny a ich spracovanie.

Stolnotenisový turnaj Jána Pavla II.

stolnytenis jana pavla 2

Naši medailisti a reprezentanti Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 Bratislava

Stolnotenisový turnaj Jána Pavla II.

Október 2011

1. miesto – Lenka Klímová, 9. A

2.  miesto – Peťa Poláková. 8. A

3.  miesto – Dorotka Lesanská, 9. A

 

Chlapci Lukáš Marko, Martin Virba, Samko Hlavačka 9. A a Samko Radič 8. A obsadili 4. – 9. miesto

Gratulujeme a ďakujeme!

 

Účasť žiakov školy v postupových súťažiach za školský rok 2010/2011

 Názov súťaže

 kolo

 výsledok

 Klokan (matematická súťaž), 2. roč. 

 celoslovenské

 1 žiak 100 % úspešnosť

 Pytagoriáda (matematická súťaž), 4. roč.

 obvodné

 3. miesto

 Pytagoriáda (matematická súťaž), 5. roč.

 obvodné

 2. miesto

 Pytagoriáda (matematická súťaž), 6. roč.

 obvodné

 2. a 6. miesto

 Matematická olympiáda Z5

 obvodné

 2. a 5. miesto

 Matematická olympiáda Z6

 obvodné

 2. miesto

 Matematická olympiáda Z8

 obvodné

 1.  a 2. miesto

 Geografická olympiáda, 5. roč.

 obvodné

 8. miesto

 Geografická olympiáda, 6. roč.

 obvodné

 5. miesto

 Geografická olympiáda, 7. roč.

 obvodné

 3. miesto

 Biologická olympiáda, 6. roč.

 obvodné

 úspešný riešiteľ

 Biologická olympiáda, 7. roč.

 obvodné

 úspešný riešiteľ

 ...A Slovo bolo u Boha (recitačná súťaž)

 krajské

 čestné uznanie

 Slovom o Tvojej láske (recitačná súťaž)

 celoslovenské

 čestné uznanie

 Slávik Slovenska

 obvodné

 2. miesto

 Biblia očami detí (výtvarná súťaž), 4. roč.

 diecézne

 3. miesto

 Biblia očami detí (výtvarná súťaž), 6. roč.

 diecézne

 1. miesto

 celoslovenské

 3. miesto

 Biblická olympiáda

 obvodné

 1. miesto

 First Lego League (robotická súťaž)

 obvodné

 3. miesto

 celoslovenské

 4. miesto

 

Účasť žiakov školy v postupových súťažiach za školský rok 2009/2010

 Názov súťaže

 kolo

 výsledok

 Klokan (matematická súťaž) 7

 celoslovenské

 5. miesto

 Matboj (matematická súťaž)

 okresné

 1. a 2. miesto

 Pytagoriáda (matematická súťaž)

 okresné

 2. miesto

 Matematická olympiáda 5

 okresné

 2. miesto a 5. miesto

 Matematická olympiáda 7

 okresné

 1. miesto

 ...a Slovo bolo u Boha

 krajské

 1. miesto

 celoslovenské

 čestné uznanie

 Slávik Slovenska

 okresné

 2. miesto

 Literárny Kežmarok

 celoslovenské

 1. miesto a čestné uznanie

 Slovom o Tvojej láske

 celoslovenské

 čestné uznanie

 Komparo (M, SJ, všeobecné predpoklady)

 celoslovenské  testovanie

 25% najlepších škôl

 Biblická olympiáda

 dekanské

 1. miesto

 First Lego League (robotická súťaž)

 celoslovenské

 3. miesto

 

Účasť žiakov školy v postupových súťažiach za školský rok 2008/2009

 Názov súťaže

 kolo

 výsledok

 Klokan (matematická súťaž)

 celoslovenské

 100%

 Pytagoriáda (matematická súťaž)

 okresné

 2. miesto

 Matematická olympiáda 5

 okresné

 2. miesto a 3. miesto

 Matematická olympiáda 6

 okresné

 1. miesto a 3. miesto

 ...a Slovo bolo u Boha

 krajské

 umiestnenie

 Slávik Slovenska

 okresné

 2. miesto

 Literárny Kežmarok

 celoslovenské

 2. miesto

 Slovom o Tvojej láske

 celoslovenské

 1. miesto

 Komparo (M, SJ, všeobecné predpoklady)

 celoslovenské testovanie

 25% najlepších škôl

 Biblická olympiáda

 dekanské

 1. miesto a 3. miesto

 Biblia očami detí

 celoslovenské

 1. miesto

 Streľba zo vzduchovky

 krajské

 2. miesto

 Turnaj CŠ v stolnom tenise

 turnaj vo dvojhre

 2. miesto

td width=/td valign= valign= valign=

td width=/ptd width=142 valign=bottom

Posledná úprava Sobota, 18 August 2012 10:07