Aktivity Výchovný koncert na V20
Výchovný koncert na V20

26.3. v pondelok sa naša telocvičňa rozozvučala...súhrou dychových nástrojov...

Názory detí :
a) Mne sa to páčilo ako sa postupne pridávali a ako potom hrali všetci spolu...
b) Asi najviac sa mi páčil lesný roh.
c) Mne sa páčilo, ako teta hrala na rozobratej flaute, na polovičke z nej a ešte aj na tom nátrubku...
d) Mne sa najviac páčilo " Labutie jazero", to som poznala lebo sme na tom boli aj v divadle :-).
e) Konečne viem, čo je hoboj a fagot lebo som si ich vždy mýlila...

 

S deťmi sme spoznali 5 dychových hudobných nástrojov : priečnu flautu, klarinet, hoboj, fagot a lesný roh.
Mohli sme porovnať farbu a hĺbku ich zvuku a započúvať sa do súznenia všetkých piatich a dozvedeli sme sa, čo je motív v hudobnej skladbe.

Posledná úprava Pondelok, 16 Apríl 2018 09:59