Aktivity Cesta do minulosti, 4.A ÚĽUV
Cesta do minulosti, 4.A ÚĽUV

Výborný zážitok. Presuňme sa do minulosti.

No najprv vám to porozprávam od začiatku.
Ráno sme sa nachystali do školy. Išli sme do ÚĽUV.
Keď sme už v triede boli všetci, pani učiteľka nám ešte pripomenula ako sa máme správať.
V ÚĽUV-e sme sa rozdelili na 4 skupiny- 4 dielne- hrnčiarsku, textilnú, drotársku a sklársku.
Ja som si vybrala hrnčiarsku. Pani nám porozprávala o hrnčiarskej tradícii na Slovensku.
Potom sme začali robiť nádherné keramické sovičky. Hlinu sme miesili, vaľkali, zdobili.
Bolo to úžasné.Na tento zážitok si budem ešte dlho spomínať. Zapamätám si ako ľudia kedysi pracovali, čím sa živili a hlavne aké krásne remeslá nám zanechali.

Natália Čierniková 4.A