Aktivity 4.C ÚĽUV
4.C ÚĽUV

Dňa 20.3. 2018 žiaci 4.C navštívili tvorivé dielne ÚĽUV-u na Obchodnej ulici v Bratislave kde mali možnosť vyskúšať si svoju tvorivosť a zručnosť v tradičných slovenských remeslách - keramike, tkaní, maľbe na skle a drôtikárstve.

Spolu s triednou pani učiteľkou si tak mohli odniesť domov vlastnoručne vyrobené výrobky ale aj zážitok z ľudových tradícií a remesiel našich predkov.