Aktivity Krížová cesta v 2.C
Krížová cesta v 2.C

Dnes sme sa viac ako inokedy dotýkali symbolov, aby sa oni dotkli nás...

Kríž, ktorý každým krokom oťažieval a znásoboval bolesti
dobitého, doráňaného tela...

Šatka, ktorú podala žena plná súcitu a odvahy
riskujúc nadávky a údery mocných ...

Bič, ktorý zraňoval nevinnosť a dobrotu, aby o to viac vynikla...

Hlina, do ktorej sa vnorila zakrvavená
a zmučená tvár bohočloveka,
ktorú v bolesti vdychoval, v ktorej zakorenil jeho kríž...

Klince, ktoré pribíja každý z nás...

Kocky, ktorými vojaci v naivite vlastnej irónie
žrebovali o Božiu dôstojnosť...

Kameň, ktorý mal byť bodkou za procesom...
Mal skryť tajomstvo, aby odhalil oveľa viac...

 

Detská zvedavosť rada počúva hľadá a chytá ...
skúma tvary, matériu, povrch vecí...
aby vrastala do koreňov poznania a lásky...

 

Vďaka Bohu aj vám všetkým,
ktorí ste spolupútnici na tejto ceste...
Krížovej ?

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 14:56