Aktivity Komparo
Komparo

KOMPARO je systém preriodicky sa opakujúcej nezávislej možnosti, ako porovnať študijné výsledky žiakov s inými školami vrámci Slovenska.

Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
  • o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
  • o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými (!) školami.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

Naša škola sa pravidelne zapája do testovania KOMPARO, pretože to považujeme za výbornú príležitosť ako pripraviť žiakov na Testovanie 9 a Testovanie 5. Získavame cennú spätnú väzbu, ako sme na tom v porovnaní s inými školami a kde máme problémy. V neposlednom rade je výborné, keď môžeme porovnaním viacerých rokov sledovať, či sa vzdelanostná úroveň žiakov zvyšuje a či dostatočne využívame študijné predpoklady našich žiakov.

 

Výsledky z testovania 16.11.2017

8.ročník Matematika Slovenský jazyk
Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy 58,60% 71,60%
Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR 50,40% 62,80%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola 83,60% 91,60%
9.ročník Matematika Slovenský jazyk
Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy 62,60% 75,10%
Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR 49,40% 64,60%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola 93,00% 95,50%

 

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 14:40