Aktivity Duchovná obnova prvákov a druhákov
Duchovná obnova prvákov a druhákov

Ďakujeme za krásny deň prežitý v blízkosti Márie, našej nebeskej mamy... Práve o nej bola tohtoročná duchovná obnova pre prvákov a druhákov na Veternicovej.

Stretli sme ju pri radostnom ruženci s naživo znázornenými tajomstvami a spievanými Zdrava’s-mi, pri hrách a úlohách opisujúcich jej život a najmä v dobrote a srdečnosti našich veľkých spoluziačok-animátoriek a tety Evky, ktoré nám o nej takto prišli rozprávať, hrať, svedčiť.

Panna Mária, naša nebeská mama, sme Tvoje deti a tešíme sa z toho. Prijmi od nás veľký ruženec, ktorý sme Ti sami vyrobili a vpísali doň mená nás na “Veternici”. Odovzdávame sa Ti, a nielen my, ale zverujeme do Tvojej ochrany i našich blízkych na celej škole i u každého z nás doma. Amen.


Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 09:58