Aktivity Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku

V predmete anglický jazyk je olympiáda tou najdôležitejšou súťažou talentovaných žiakov a študentov s nadštandardnými vedomosťami a zručnosťami v cudzom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo celkove 42 žiakov.

Takíto žiaci preukázali svoje schopnosti v školskom kole dňa 21.11.2017, kde sa v kategórii 1A šiestaci-siedmaci umiestnili takto: 3.miesto Lucia Matyšáková 7.B, 2.miesto Ľubomír Skach 7.A a 1.miesto Adam Janek 7.A

V kategórii 1B ôsmaci-deviataci, testom a ústnou časťou prešli žiaci takto: 3.miesto Nina Cesnaková 9.B, 2.miesto Jakub Karas 8.C a 1.miesto Ema Kissová 9.A

Študenti gymnázia súťažili v kategórii 2A prváci-druháci, s umiestnením: 3.miesto Svetlana Martináková I.G, 2.miesto Ľubica Beláková II.G a 1.miesto Marek Hatala II.G

V kategórii 2B, tretiaci a štvrtáci: 3.miesto Filip Štepanovský IV.G, 2.miesto Lenka Tomišková IV.G a 1.miesto Mária Paprskárová IV.G
Všetci umiestnení získali knihu v angličtine, ako odmenu, ale aj motiváciu prehlbovať si svoje vedomosti

Olympiáda je postupová súťaž, preto žiaci a študenti z prvých miest, resp. druhých v prípade ochorenia, reprezentovali našu školu v obvodnom kole, tzn. v kole IV.bratislavského obvodu, kde sa dňa 17.1.2018 Marek Hatala z II.G umiestnil v ťažkej konkurencii a v minimálnom bodovom rozdiele medzi súťažiacimi na treťom mieste.

Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
Andrea Molčányiová

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:18