Aktivity "... a Slovo bolo u Boha..."
"... a Slovo bolo u Boha..."

Slovo má veľkú moc. Môže potešiť, povzbudiť, posmeliť, nadchnúť, dodať nádej, tvoriť niečo nové... alebo naopak ublížiť, zarmútiť, nepríjemne sa dotknúť.

Boh nám dal dar slova. Môžme ním budovať - tak, ako On. Dal nám i dar Slova - svojho Syna. Aby sme sa pri týchto daroch pozastavili a objavili ich krásu, zapojili sme sa i tento rok do súťaže v prednese kresťanskej literatúry s názvom "... a Slovo bolo u Boha..."

Po triednych kolách na prvom stupni sa ich víťazi zišli v piatok 12. januára v školskej knižnici na školskom kole súťaže. Bol to čas príjemného, napínavého, vtipného aj zadumaného recitovania, cez ktorý sa - či chcete, či nie - tiahla tenučká tichá niť napätia a očakávania, kto bude ten vybraný, kto nás to len pôjde reprezentovať na vyššie kolo súťaže.
A hoci tých oficiálnych výhercov môže byť len zopár, v skutočnosti sú nimi všetci recitátori, pretože objavili spomínaný dar. A ten im ostane navždy, aby sa s ním delili s ľuďmi naokolo - s darom dobrého slova.

Tešíme sa, že v mene našej školy sa krajského kola súťaže "... a Slovo bolo u Boha..." zúčastnia
1. kategória poézia: Matúš Ondrejka, 1.B
1. kategória próza: Petra Slaninová, 2.C
2. kategória poézia: Simona Domčeková, 3.A
2. kategória próza: Natália Čierniková, 4.A

a do súťaže Hviezdoslavov Kubín posielame na okresné kolo
1. kategória poézia: Šarlota Winterová, 4.B
1. kategória próza: Tomáš Ján Hudcovský, 3.B

Čestné uznanie sme udelili žiakom
Anna Biznárová, 1.A
Kristína Kinčeková, 1.A
Maroš Kyselica, 1.B
Mária Gogorová, 1.D
Klára Čierniková, 2.A
Marek Mráz, 4.C

Ďakujeme, deti, za Vaše nasadenie pre dobro a prajeme všetkým - oceneným i neoceneným - časté stretanie sa s vyrieknutým i počutým dobrým slovom!

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:07