Aktivity Nepolepšený svätec
Nepolepšený svätec

Vo štvrtok 9.11. sa väčšina študentov nášho gymnázia spolu s niekoľkými učiteľmi zúčastnila na divadelnom predstavení Nepolepšený svätec.

Pekne vyobliekaní sme sa vo večerných hodinách stretli pred Novou budovou Slovenského národného divadla. Predstavenie bolo o živote Silvestra Krčméryho, ktorý bol počas komunizmu väznený pre vieru. Vďaka skvelému výkonu hercov sme si mohli lepšie uvedomiť hrôzy väzenia v tomto tvrdom režime. Dôležité však bolo, aby sme sa zamysleli nad Krčméryho životom, nad jeho veľkou vierou, odvahou, spravodlivosťou a koniec koncov svätosťou, v ktorej nám môže byť veľkým vzorom. Na nejedného z nás to zanechalo hlboký dojem. Zaujímavosťou tohto predstavenia bolo, že ho hrali iba dvaja herci, no ich výkon potvrdil, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite. Po skončení divadelného predstavenia sme sa rozlúčili a plní dojmov sme sa pobrali späť domov.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:01